REKLAMA

ARP i PKP PLK ogłoszą wezwanie na Trakcję i kupią 32,85 proc. akcji od Comsy po 1,70 zł/akcję

2021-05-24 22:10
publikacja
2021-05-24 22:10
ARP i PKP PLK ogłoszą wezwanie na Trakcję i kupią 32,85 proc. akcji od Comsy po 1,70 zł/akcję
ARP i PKP PLK ogłoszą wezwanie na Trakcję i kupią 32,85 proc. akcji od Comsy po 1,70 zł/akcję
fot. Robert Gardziński / / FORUM

Agencja Rozwoju Przemysłu i PKP PLK ogłoszą wezwanie na akcje Trakcji i kupią 32,85 proc. akcji tej spółki od hiszpańskiej Comsy, po 1,70 zł za akcję - poinformowała Trakcja w komunikacie.

Agencja Rozwoju Przemysłu zawarła z Comsa niewiążące porozumienie dotyczące nabycia przez ARP lub podmiot kontrolowany bezpośrednio lub pośrednio przez Skarb Państwa, zaakceptowany wcześniej przez Comsę, wszystkich akcji Trakcji posiadanych przez Comsę.

Według stanu na dzień zawarcia porozumienia Comsa ma 28.399.145 akcji Trakcji, stanowiących 32,85 proc. kapitału zakładowego.

Kupno akcji Trakcji należących do Comsy nastąpi w ramach wezwania, które ma być ogłoszone przez ARP (lub ARP wspólnie ze wskazanym kupującym) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe na 100 proc. akcji spółki.

Cena nabycia akcji należących do Comsy wyniesie 1,70 zł za sztukę.

Strony porozumienia uzgodniły również, że ARP lub wskazany kupujący kupi od Comsy wszystkie obligacje wyemitowane przez Trakcję, posiadane przez Comsę. Obecnie Comsa ma 4.514.405 obligacji zamiennych serii G wyemitowanych przez Trakcję o wartości nominalnej 1,70 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 7,67 mln zł.

Cenę zakupu każdej obligacji Comsa stanowić będzie jej kwota główna (1,70 zł) powiększona o wszystkie naliczone a nie wypłacone odsetki z tytułu należności Comsa wobec spółki z tytułu obligacji.

Realizacja transakcji będzie miała miejsce pod warunkiem spełnienia określonych w porozumieniu warunków zawieszających, w tym uzyskania przez ARP, inwestora i Comsę niezbędnych zgód i zezwoleń na transakcję, objęcie przez PKP PLK wszystkich akcji spółki serii E, a co za tym idzie – przyjęcie przez nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki zwołane na 10 września 2021 roku uchwały dotyczącej emisji akcji spółki serii E i zaoferowanie ich do subskrypcji wyłącznie PKP PLK. (PAP Biznes)

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki