REKLAMA

ARCUS S.A.: Nabycie udziałów w spółce zależnej

2020-02-05 15:48
publikacja
2020-02-05 15:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-05
Skrócona nazwa emitenta
ARCUS S.A.
Temat
Nabycie udziałów w spółce zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arcus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 5 lutego 2020 r. pomiędzy Emitentem, a dotychczasowym udziałowcem spółki zależnej Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, została zawarta umowa, na mocy której Emitent nabył 96 ( słownie: dziewięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 9.600 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych) za cenę w kwocie 550.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
W wyniku transakcji Emitent posiada 532 udziały ww. spółki, stanowiących 64.72 % kapitału zakładowego i udziału w jej głosach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-05 Rafał Czeredys Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki