REKLAMA

APS ENERGIA S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną ENAP S.A. umowy na wykonanie prac z branży elektrycznej i AKPiA

2021-09-10 11:48
publikacja
2021-09-10 11:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-10
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną ENAP S.A. umowy na wykonanie prac z branży elektrycznej i AKPiA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Zarząd APS Energia S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 9 września 2021 r. umowy pomiędzy spółką zależną Emitenta ENAP S.A. (ENAP) a Valmet Technologies Oy (Valmet) na kompleksowe wykonanie Elektryfikacji i Montażu AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki) kotła energetycznego w projekcie realizowanym przez Valmet dla BS Energy GmbH, Braunschweig, Niemcy, w tym: dostawę, montaż systemów elektrycznych, AKPiA wraz z instalacją oświetlenia, wykonanie badań pomiarów i prób, udział w rozruchu instalacji, opracowanie dokumentacji jakościowej i powykonawczej (Umowa).

Wynagrodzenie ENAP z tytułu realizacji Umowy wyniesie 2,47 mln euro (tj. ok. 11,2 mln zł według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień podpisania Umowy).

Zakończenie realizacji prac i dostaw planowane jest na sierpień 2022 r., przy czym Umowa wskazuje warunki przedłużenia terminu jej realizacji. ENAP udzieli gwarancji jakości na przedmiot dostawy na okres 24 miesięcy od daty odbioru inwestycji, ale nie później niż od dnia 30 sierpnia 2022 r. Umowa przewiduje kary umowne za opóźnienia, przy czym łączna ich wysokość nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają istotnie od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-10 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2021-09-10 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki