REKLAMA

APS ENERGIA S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wniesienia do Spółki aktywów pozwalających na rozwój projektów związanych z wytwarzaniem oraz magazynowaniem energii ze źródeł odnawialnych

2021-02-23 12:57
publikacja
2021-02-23 12:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wniesienia do Spółki aktywów pozwalających na rozwój projektów związanych z wytwarzaniem oraz magazynowaniem energii ze źródeł odnawialnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki APS Energia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 lutego 2021 r. Spółka podpisała list intencyjny z NEO ENERGY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NEO), potwierdzający wolę stron w zakresie kierunków działania celem uzgodnienia podstawowych założeń planowanej transakcji, polegającej na wniesieniu do Spółki oznaczonych aktywów posiadanych przez NEO, jako wkładów niepieniężnych, w zamian za wydanie akcji nowej emisji Spółki, w wyniku czego NEO lub inny, wskazany przez NEO, podmiot powiązany z NEO, ma stać się istotnym akcjonariuszem mniejszościowym APS Energia S.A. („Transakcja”).

Podpisanie listu intencyjnego wynika z zainteresowania obu stron współpracą strategiczną w zakresie wspólnego rozwijania projektów związanych z wytwarzaniem oraz magazynowaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Szczegółowe zasady określenia wysokości łącznej ceny emisyjnej objęcia akcji nowej emisji Spółki przez NEO zostaną określone w umowie inwestycyjnej. Zawarcie Transakcji będzie uzależnione w szczególności od wyniku procesu badania due diligence wnoszonych przez NEO aktywów, wynegocjowania dokumentacji transakcyjnej i pozyskania wymaganych zgód.

Spółka posiada wyłączność na prowadzenie negocjacji w przedmiocie realizacji Transakcji z NEO do dnia 30 czerwca 2021 r.

List Intencyjny nie stanowi zobowiązania żadnej ze stron do zawarcia Transakcji. Spółka będzie informowała o dalszych etapach procedowania postanowień listu intencyjnego – w tym o odstąpieniu od jego realizacji lub podpisaniu umowy inwestycyjnej – w odrębnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-23 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2021-02-23 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Jak odzyskać pieniądze. Sposoby na dłużników.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki