REKLAMA

APANET S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – upoważnienie do wykonania prawa głosu z ponad 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

2020-09-04 19:02
publikacja
2020-09-04 19:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_w_trybie_art._69_ust._o_ofercie_publicznej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-04
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – upoważnienie do wykonania prawa głosu z ponad 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"), Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 3 września 2020 r. do Spółki wpłynęło drogą elektroniczną zawiadomienie od Pana Piotra Leszczyńskiego w trybie art. 87 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej dotyczące otrzymania przez niego jako pełnomocnika pełnomocnictwa do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r. akcjonariusza Emitenta, po otrzymaniu którego to pełnomocnictwa Pan Piotr Leszczyński nabył uprawnienie do wykonywania prawa głosu z łącznie ponad 33 1/3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść nadesłanego zawiadomienia stanowi załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. o ofercie publicznej.pdfZawiadomienie w trybie art. 69 ust. o ofercie publicznej.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-04 Mariusz Kluska Prezes Zarządu
2020-09-04 Jacek Konopa Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki