REKLAMA

APANET S.A.: Informacja o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Pana Piotra Leszczyńskiego przeciwko Panu Janowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji

2020-09-30 12:48
publikacja
2020-09-30 12:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-30
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Informacja o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Pana Piotra Leszczyńskiego przeciwko Panu Janowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 września 2020 r. powziął informację, że postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie X GCo 93/20 w sprawie z wniosku Pana Piotra Leszczyńskiego przeciwko Janowi Lisowi o udzielenie zabezpieczenia Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy:
1) udzielił uprawnionemu Piotrowi Leszczyńskiemu zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że obowiązany Jan Lis nie może wykonywać prawa głosu z 1.202.500 akcji APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o których nabyciu na podstawie umowy darowizny z dnia 20 lutego 2019 r. zawiadomił spółkę APANET S.A. drogą elektroniczną w dniu 26 lutego 2019 r. przez ustanowienie na czas trwania postępowania zakazu wykonywania przez uczestnika Jana Lisa prawa głosu z 1.202.500 akcji APANET S.A. we Wrocławiu r., o których nabyciu na podstawie umowy darowizny z dnia 20 lutego 2019 r. zawiadomił spółkę APANET S.A. drogą elektroniczną w dniu 26 lutego 2019 r.;
2) udzielił uprawnionemu 14-dniowy termin do wniesienia pozwu pod rygorem upadku zabezpieczenia;
3) odstąpił od uzasadnienia postanowienia uwzględniając w całości wniosek uprawnionego zawarty we wniosku o udzielenie zabezpieczenia i podzielając argumenty strony przytoczone na jego poparcie we wniosku z dnia 19 sierpnia 2020 r. (data prezentaty).

Ponadto w dniu 29 września 2020 r. Zarząd Emitenta powziął informację, że w dniu 11 września 2020 r. Pan Piotr Leszczyński wystąpił z pozwem przeciwko Panu Janowi Lisowi o ustalenie o ustalenie, że Pan Jan Lis nie może wykonywać prawa głosu z 1.202.500 akcji APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o których nabyciu na podstawie umowy darowizny z dnia 20 lutego 2019 r. zawiadomił spółkę APANET S.A. drogą elektroniczną w dniu 26 lutego 2019 r.

Zarząd Emitenta informuje, że Pan Jan Lis zawiadomił Spółkę APANET S.A. o nabyciu 1.202.500 akcji APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie umowy darowizny z dnia 20 lutego 2019 r. zawiadomił spółkę APANET S.A. drogą elektroniczną w dniu 24 lutego 2019 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Mariusz Kluska Prezes Zarządu
2020-09-30 Jacek Konopa Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki