REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

ALL IN! GAMES S.A.: Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu

2023-03-17 23:25
publikacja
2023-03-17 23:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-17
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o złożeniu w dniu 17 marca 2023 r. wniosku o zawieszenie postępowania toczącego się z wniosku Spółki o zatwierdzenie prospektu Spółki sporządzonego w formie jednolitego dokumentu sporządzonego związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 30.160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 25.531.188 akcji zwykłych na okaziciela serii H ("Prospekt").
Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania uzasadnione jest tym, że Spółka zamierza uwzględnić w Prospekcie dane finansowe wynikające ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 r. oraz koniecznością wprowadzenia niezbędnych zmian do Prospektu i jego aktualizacji, w zakresie wynikającym ze zmian stanu faktycznego i uwag Komisji Nadzoru Finansowego.
Zamiarem Spółki jest podjęcie zawieszonego postępowania niezwłocznie po wprowadzeniu niezbędnych zmian do projektu Prospektu i jego aktualizacji, w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych okoliczności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-17 Marcin Kawa Prezes Zarządu
2023-03-17 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
2023-03-17 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki