REKLAMA

AITON CALDWELL S.A.: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

2022-05-25 09:10
publikacja
2022-05-25 09:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
pdf_447756.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
AITON CALDWELL S.A.
Temat
Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Emitent”) w wykonaniu obowiązku wynikającego art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) informuje, iż w dniu 24 maja 2022 r. o godz.: 19:53 wpłynęło do Spółki od Pani Katarzyny Bednarskiej zawiadomienie (powiadomienie pierwotne) złożone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o dokonaniu transakcji zbycia akcji Aiton Caldwell S.A.

Z treści w/w pisma wynika, iż w dniu 19 maja 2022 r. Pani Katarzyna Bednarska – osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Markiem Bednarskim dokonała transakcji zbycia akcji Aiton Caldwell S.A. (kod identyfikacyjny: PLATCDL00013).

Poniżej Emitent podaje szczegółowe informacje dotyczące transakcji przekazane przez Panią Katarzynę Bednarską:
1. Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu: Akcje.
2. Kod identyfikacyjny: PLATCDL00013.
3. Rodzaj transakcji: zbycie
4. Cena i wolumen:

Cena Wolumen
0,426 PLN 46662
0,43 PLN 100
0,431 PLN 16100
0,453 PLN 100
0,453 PLN 200
0,46 PLN 200
0,47 PLN 100


1. Informacje zbiorcze: łączny wolumen: 63462, cena: 0,4276 PLN
2. Data transakcji: 19 maja 2022 r.
3. Miejsce transakcji: XNCO – NewConnect rynek akcji

W załączeniu przedstawiamy skan otrzymanego powiadomienia.
Załączniki
Plik Opis
pdf_447756.pdfpdf_447756.pdf zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 Rafał Pietrzak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki