0,4370 zł
9,25% 0,0370 zł
AITON CALDWELL SA (AIT)

Akcjonariat - AITON

Dane ogólne

Kapitalizacja: 5 435 409,496 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 12 438 008 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 194 187
Liczba głosów na WZA: 12 438 008 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 49,80%
Kapitał akcyjny: 1 243 800,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 194 187
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 49,80%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 50,20%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Malicki Krzysztof 2 575 200 (20,70%) 2 575 200 (20,70%) 2015-01-21 -
Wojnowski Ryszard 1 946 549 (15,65%) 1 946 549 (15,65%) 2015-01-21 -
Bednarska Katarzyna 995 834 (8,00%) 995 834 (8,00%) 2021-02-12 -
Bednarski Marek 676 604 (5,43%) 676 604 (5,43%) 2021-02-12 AOL, FOR

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria B 10 000
10 000,00
1,00 1,00 1 012 273
1 012 273,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-01
split 1:10
0,10 10 122 730
1 012 273,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-10
seria A - akcje założycielskie 2008-05-19 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-05
zmiana firmy z Freeconet SA na Freeconet Tlenofon SA 2010-03-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-08
seria C - subskrypcja prywatna 2010-03-19 409 091
2 998 637,03
1,00 7,33 909 091
909 091,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-18
seria B - subskrypcja prywatna 2011-03-08 9 182
9 182,00
1,00 1,00 918 273
918 273,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-14
zmiana firmy z Freeconet Tlenofon SA na Aiton Caldwell SA 2011-03-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-14
seria D - subskrypcja prywatna 2011-05-24 84 000
1 680 000,00
1,00 20,00 1 002 273
1 002 273,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-16
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C 2013-05-28 -4 090 910
0,10 6 031 820
603 182,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-19
seria E - zamienna: akcjonariusze Datera SA parytet: 10 akcji serii E za 1 akcję Dateraa SA 2014-04-29 5 100 000
6 579 000,00
0,10 1,29 11 131 820
1 113 182,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-02
seria F - subskrypcja prywatna 2015-04-29 134 000
13 400,00
0,10 0,10 11 265 820
1 126 582,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-02
seria F - subskrypcja prywatna nowa emisja 2017-05-23 41 460
4 146,00
0,10 0,10 11 307 280
1 130 728,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-07
seria G - subskrypcja prywatna 2019-05-07 1 130 728
113 072,80
0,10 0,10 12 438 080
1 243 800,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Bednarski Marek 999 303 (-40 523) 8,03 (-1,17) 999 303 (-40 523) 8,03 (-1,17) 2019-09-30
Bednarska Katarzyna 1 092 346 (6 000) 8,78 (-0,83) 1 092 346 (6 000) 8,78 (-0,83) 2019-09-30
Szturmowicz Mirosław 576 000 4,63 576 000 4,63 2019-09-20
Bednarska Katarzyna 1 086 346 9,61 (0,88) 1 086 346 9,61 (0,88) 2018-12-18
Bednarska Katarzyna 1 086 346 (-47 713) 8,73 (-1,30) 1 086 346 (-47 713) 8,73 (-1,30) 2018-12-18
Bednarska Katarzyna 1 134 059 (382 335) 10,03 (3,28) 1 134 059 (382 335) 10,03 (3,28) 2018-05-23
Bartkowski Bogdan 560 046 (-534 234) 4,95 (-4,76) 560 046 (-534 234) 4,95 (-4,76) 2018-02-23
Bednarski Marek 1 039 826 9,20 (0,84) 1 039 826 9,20 (0,84) 2017-11-16
Bednarski Marek 1 039 826 8,36 1 039 826 8,36 2017-11-16
Bednarski Marek 1 039 826 (-139 702) 8,36 (-2,07) 1 039 826 (-139 702) 8,36 (-2,07) 2017-11-16
Kruszewski Tadeusz 549 282 (-380 038) 4,86 (-3,36) 549 282 (-380 038) 4,86 (-3,36) 2017-10-19
Bednarski Marek 1 179 528 (99 311) 10,43 (0,88) 1 179 528 (99 311) 10,43 (0,88) 2017-10-09
Bednarski Marek 1 080 217 (-209 774) 9,55 (-2,03) 1 080 217 (-209 774) 9,55 (-2,03) 2017-09-19
Bartkowski Bogdan 1 094 280 9,71 (0,03) 1 094 280 9,71 (0,03) 2016-02-09
Bartkowski Bogdan 1 094 280 (-179 356) 9,68 (-1,76) 1 094 280 (-179 356) 9,68 (-11,43) 2016-02-09
Bednarski Marek 1 289 991 11,58 (0,13) 1 289 991 11,58 (0,13) 2015-04-27
Bednarski Marek 1 289 991 11,45 (0,04) 1 289 991 11,45 (0,04) 2015-04-27
Bednarski Marek 1 289 991 (-483 321) 11,41 (-4,52) 1 289 991 (-483 321) 11,41 (-17,98) 2015-04-27
Bednarska Katarzyna 751 724 6,75 (0,08) 751 724 6,75 (0,08) 2015-04-24
Bednarska Katarzyna 751 724 6,67 (0,02) 751 724 6,67 (0,02) 2015-04-24
Bednarska Katarzyna 751 724 6,65 751 724 6,65 2015-04-24
Wojnowski Ryszard 1 946 549 17,48 (0,21) 1 946 549 17,48 (0,21) 2015-01-21
Wojnowski Ryszard 1 946 549 17,27 (0,05) 1 946 549 17,27 (0,05) 2015-01-21
Wojnowski Ryszard 1 946 549 17,22 (1,57) 1 946 549 17,22 (1,57) 2015-01-21
Wojnowski Ryszard 1 946 549 (960 000) 15,65 (-0,70) 1 946 549 (960 000) 15,65 (-0,70) 2015-01-21
Szturmowicz Mirosław 576 000 4,63 (-0,54) 576 000 4,63 (-4,91) 2015-01-21
Szturmowicz Mirosław 576 000 5,17 576 000 9,54 (4,37) 2015-01-21
Szturmowicz Mirosław 576 000 5,17 (0,06) 576 000 5,17 (0,06) 2015-01-21
Szturmowicz Mirosław 576 000 5,11 (0,02) 576 000 5,11 (0,02) 2015-01-21
Szturmowicz Mirosław 576 000 (288 000) 5,09 (2,25) 576 000 (288 000) 5,09 (0,32) 2015-01-21
Malicki Krzysztof 2 575 200 23,13 (0,28) 2 575 200 23,13 (0,28) 2015-01-21
Malicki Krzysztof 2 575 200 22,85 (0,08) 2 575 200 22,85 (0,08) 2015-01-21
Malicki Krzysztof 2 575 200 22,77 (2,07) 2 575 200 22,77 (2,07) 2015-01-21
Malicki Krzysztof 2 575 200 (1 279 200) 20,70 (9,06) 2 575 200 (1 279 200) 20,70 (9,06) 2015-01-21
Kruszewski Tadeusz 929 320 (407 750) 8,22 (3,54) 929 320 (407 750) 8,22 (-0,42) 2015-01-21
Kruszewski Tadeusz 521 570 (-407 750) 4,68 (-3,66) 521 570 (-407 750) 8,64 (-6,76) 2015-01-21
Kruszewski Tadeusz 929 320 8,34 929 320 15,40 (7,06) 2015-01-21
Kruszewski Tadeusz 929 320 8,34 (0,10) 929 320 8,34 (0,10) 2015-01-21
Kruszewski Tadeusz 929 320 (186 617) 8,24 (-4,07) 929 320 (186 617) 8,24 (-4,07) 2015-01-21
Bednarski Marek 1 773 312 15,93 1 773 312 29,39 (13,46) 2015-01-21
Bednarski Marek 1 773 312 (1 077 507) 15,93 (4,93) 1 773 312 (1 077 507) 15,93 (4,93) 2015-01-21
Bartkowski Bogdan 1 273 636 11,44 (0,14) 1 273 636 21,11 (9,81) 2015-01-21
Bartkowski Bogdan 1 273 636 (-59 715) 11,30 (-0,68) 1 273 636 (567 526) 11,30 (-0,40) 2015-01-21
Bednarski Marek 695 805 11,00 (4,75) 695 805 11,00 (4,75) 2014-02-25
Bednarski Marek 695 805 (-813 000) 6,25 (-7,30) 695 805 6,25 (-5,28) 2014-02-25
Bednarski Marek 1 508 805 (813 000) 13,55 (2,02) 695 805 11,53 2014-02-25
Kruszewski Tadeusz 742 703 12,31 (5,64) 742 703 12,31 (5,64) 2014-02-19
Kruszewski Tadeusz 742 703 (-275 343) 6,67 (-2,47) 742 703 (260 657) 6,67 (-1,32) 2014-02-19
Kruszewski Tadeusz 1 018 046 (509 899) 9,14 (0,72) 482 046 (-26 101) 7,99 (-0,43) 2014-02-19
Aiton Caldwell SA 0 (-4 090 910) 0,00 (-40,41) 0 (-4 090 910) 0,00 2014-02-19
Wojnowski Ryszard 986 549 16,35 (7,49) 986 549 16,35 (7,49) 2014-02-18
Wojnowski Ryszard 986 549 (-960 000) 8,86 (-8,62) 986 549 8,86 (-7,49) 2014-02-18
Wojnowski Ryszard 1 946 549 (-821 704) 17,48 (-9,86) 986 549 (-1 781 704) 16,35 (-10,99) 2014-02-18
Aiton Caldwell SA 4 090 910 (2 307 692) 40,41 (22,80) 4 090 910 (2 307 692) 0,00 2013-07-25
Szturmowicz Mirosław 288 000 (-2 307 692) 2,84 (-22,80) 288 000 (-2 307 692) 4,77 (-20,87) 2013-07-24
Aiton Caldwell SA 1 783 218 17,61 1 783 218 0,00 2013-06-06
Jadhave Holdings Ltd. 0 (-1 080 060) 0,00 (-10,66) 0 (-1 080 060) 0,00 (-10,66) 2013-05-06
Wojnowski Ryszard 2 768 253 27,34 (-18,55) 2 768 253 27,34 (-18,55) 2013-04-25
Wojnowski Ryszard 2 768 253 (1 799 613) 45,89 (36,33) 2 768 253 (1 799 613) 45,89 (36,33) 2013-04-25
Szturmowicz Mirosław 2 595 692 25,64 2 595 692 25,64 2013-04-25
Bridge20 Enterprises Ltd. 0 (-150 542) 0,00 (-15,02) 0 (-150 542) 0,00 (-15,02) 2013-04-25
Bednarski Marek 695 805 (18 345) 11,53 (4,84) 695 805 (18 345) 11,53 (4,84) 2013-02-25
Kruszewski Tadeusz 508 147 8,42 (3,41) 508 147 8,42 (3,41) 2012-12-14
Kruszewski Tadeusz 508 147 (9 000) 5,01 (0,08) 508 147 (9 000) 5,01 (0,08) 2012-12-14
Kruszewski Tadeusz 499 147 4,93 499 147 4,93 2012-12-13
Wojnowski Ryszard 968 640 (-31 600) 9,56 (-0,32) 968 640 (-31 600) 9,56 (-0,32) 2012-11-14
Bednarski Marek 677 460 6,69 (-4,54) 677 460 6,69 (-4,54) 2012-11-14
Bednarski Marek 677 460 (609 459) 11,23 (4,45) 677 460 (609 459) 11,23 (4,45) 2012-11-14
Wojnowski Ryszard 1 000 240 (13 630) 9,88 (0,14) 1 000 240 (13 630) 9,88 (0,14) 2012-06-30
Jadhave Holdings Ltd. 1 080 060 (943 696) 10,66 (-2,94) 1 080 060 (943 696) 10,66 (-2,94) 2012-06-30
Bridge20 Enterprises Ltd. 150 542 15,02 (0,15) 150 542 15,02 (0,15) 2012-04-19
Bridge20 Enterprises Ltd. 150 542 (-1 354 878) 14,87 150 542 (-1 354 878) 14,87 2012-04-19
Bridge20 Enterprises Ltd. 1 505 420 (1 369 057) 14,87 (1,27) 1 505 420 (1 369 057) 14,87 (1,27) 2012-04-19
Borgosia Investments Ltd. 150 543 (-1 354 887) 14,87 150 543 (-1 354 887) 14,87 2012-03-02
Borgosia Investments Ltd. 1 505 430 14,87 (-10,08) 1 505 430 14,87 (-10,08) 2012-03-02
Borgosia Investments Ltd. 1 505 430 24,95 (11,95) 1 505 430 24,95 (11,95) 2012-03-02
Borgosia Investments Ltd. 1 505 430 (1 354 887) 13,00 (-2,02) 1 505 430 (1 354 887) 13,00 (-2,02) 2012-03-02
Borgosia Investments Ltd. 150 543 (14 179) 15,02 (1,42) 150 543 (14 179) 15,02 (1,42) 2012-03-02
Wojnowski Ryszard 986 610 (887 949) 9,74 (-0,10) 986 610 (887 949) 9,74 (-0,10) 2011-11-18
Wojnowski Ryszard 98 661 9,84 (0,10) 98 661 9,84 (0,10) 2011-11-18
Wojnowski Ryszard 98 661 9,74 98 661 9,74 2011-11-18
Malicki Krzysztof 1 296 000 (-1 279 200) 11,64 (-11,49) 1 296 000 11,64 (-9,84) 2011-11-18
Malicki Krzysztof 2 575 200 (2 445 600) 23,13 (10,20) 1 296 000 (1 166 400) 21,48 (8,55) 2011-11-18
Malicki Krzysztof 129 600 12,93 (0,13) 129 600 12,93 (0,13) 2011-11-18
Malicki Krzysztof 129 600 (-1 166 400) 12,80 129 600 (-1 166 400) 12,80 2011-11-18
Malicki Krzysztof 1 296 000 12,80 (-8,68) 1 296 000 12,80 (-8,68) 2011-11-18
Malicki Krzysztof 1 296 000 21,48 1 296 000 21,48 2011-11-18
Jadhave Holdings Ltd. 136 364 13,60 (0,13) 136 364 13,60 (0,13) 2011-11-18
Jadhave Holdings Ltd. 136 364 (-1 227 276) 13,47 136 364 (-1 227 276) 13,47 2011-11-18
Jadhave Holdings Ltd. 1 363 640 13,47 1 363 640 13,47 2011-11-18
Bridge20 Enterprises Ltd. 136 363 13,60 136 363 13,60 2011-11-18
Borgosia Investments Ltd. 136 364 13,60 136 364 13,60 2011-11-18
Bednarski Marek 68 001 (2 000) 6,78 (0,20) 68 001 (2 000) 6,78 (0,20) 2011-11-18
Bednarski Marek 66 001 6,58 (0,06) 66 001 6,58 (0,06) 2011-11-18
Bednarski Marek 66 001 (-594 009) 6,52 66 001 (-594 009) 6,52 2011-11-18
Bednarski Marek 660 010 6,52 660 010 6,52 2011-11-18
Bartkowski Bogdan 1 333 351 (1 262 740) 11,98 (4,94) 706 110 (635 499) 11,70 (4,66) 2011-11-18
Bartkowski Bogdan 70 611 7,04 (0,04) 70 611 7,04 (0,04) 2011-11-18
Bartkowski Bogdan 70 611 7,00 (0,03) 70 611 7,00 (0,03) 2011-11-18
Bartkowski Bogdan 70 611 (-635 499) 6,97 70 611 (-635 499) 6,97 2011-11-18
Bartkowski Bogdan 706 110 6,97 (-4,73) 706 110 6,97 (-4,73) 2011-11-18
Bartkowski Bogdan 706 110 11,70 (5,36) 706 110 11,70 (5,36) 2011-11-18
Bartkowski Bogdan 706 110 6,34 706 110 6,34 2011-11-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-05-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2017-05-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2016-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2016-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2015-05-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2015-05-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2014-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2014-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2012-09-18 Split 1:10
2012-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,74 zł
2012-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,74 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.