REKLAMA

AITON CALDWELL S.A.: Informacja o podjęciu rozmów w celu poszerzenia kręgu odbiorców usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Emitenta

2021-08-13 11:16
publikacja
2021-08-13 11:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-13
Skrócona nazwa emitenta
AITON CALDWELL S.A.
Temat
Informacja o podjęciu rozmów w celu poszerzenia kręgu odbiorców usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] informuje, iż Emitent, działając w celu poszerzenia kręgu podmiotów, na rzecz których może świadczy usługi telekomunikacyjne, podjął decyzję o rozpoczęciu rozmów ze spółką Claude ICT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (operator VoIP TeleCube), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pod numerem: 9990, w zakresie ewentualnego zawarcia z tym podmiotem umowy skutkującej wstąpieniem przez Emitenta w prawa operatora telekomunikacyjnego w stosunku do przedsiębiorców, na rzecz których dotychczas Claude ICT Poland Sp. z o.o. świadczy usługi telekomunikacyjne.

Emitent wskazuje, iż na chwilę podjęcia decyzji o prowadzeniu rozmów nie zostały ustalone warunki na jakich ewentualna umowa z Claude ICT Poland Sp. z o.o. miałaby zostać zawarta. Emitent podejmie decyzję w niniejszej sprawie po weryfikacji dokumentów przedstawionych przez Claude ICT Poland Sp. z o.o. Informacja o podjętej przez Zarząd Emitenta decyzji zostanie opublikowana odrębnym raportem, po przeprowadzeniu rozmów i ewentualnych negocjacji z tą spółką.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-13 Rafał Pietrzak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki