REKLAMA

AGORA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku

2021-06-24 18:04
publikacja
2021-06-24 18:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r. dysponowali łącznie 43 954 111 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki wynoszący 46 580 831 akcji był reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 57,59% (26 827 711 akcje).
Co najmniej 5,0% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. posiadali:
• Agora-Holding Sp. z o.o.: 22 528 252 głosy, tj. 51,25% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 35,36% ogólnej liczby głosów.
• Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”: 8 126 000 głosy, tj. 18,48% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 12,76% ogólnej liczby głosów.
• MDIF Media Holdings I, LLC: 5 355 645 głosów tj. 12,18% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 8,41% ogólnej liczby głosów.
• Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 4 119 000 głosów tj. 9,37% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 6,47% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
15/2021 Shareholders who held at least 5% of total number of votes during Annual General Meeting of Agora S.A. on 24 June, 2021Regulatory filing The Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw ("The Company") informs that shareholders who participated in the Annual General Meeting of Agora S.A. on 24 June, 2021 held 43 954 111 votes. As a result, the statutory capital of the Company in the amount of 46 580 831 shares was represented at the Annual General Meeting in 57.59% (26 827 711 shares). At least 5.0% of the total number of votes during the Annual General Meeting was held by:• Agora - Holding Sp. z o.o.: 22 528 252 votes, i.e. 51.25% votes during the Annual General Meeting and 35,36% total number of votes.• Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień": 8 126 000 votes, i.e. 18.49% votes during the Annual General Meeting and 12.76% total number of votes.• MDIF Media Holdings I, LLC: 5 355 645 votes i.e. 12.18% votes during the Annual General Meeting and 8.41% total number of votes.• Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 4 119 000 votes i.e. 9.37% votes during the Annual General Meeting and 6.47% total number of votes.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-24 Anna Kryńska-Godlewska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki