REKLAMA

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI: Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021

2021-08-12 22:40
publikacja
2021-08-12 22:40
Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym informuje, że Spółka dokonała korekty raportu okresowego za I kwartał 2021, który został przekazany do wiadomości publicznej w dniu 14.05.2021 r. (dalej: raport okresowy).

Korekta raportu okresowego jest wynikiem prac związanych z procesem badania sprawozdania rocznego, podczas którego biegły rewident wskazał, że w związku z art. 57 ust. 3 Ustawy o rachunkowości oraz brakiem sprawowania faktycznej kontroli nad podmiotem powiązanym, Emitent nie może podlegać konsolidacji.

Korekta raportu okresowego nie dotyczy przedstawionego jednostkowego sprawozdania finansowego i danych finansowych Emitenta. W związku z ustaleniem braku konsolidacji Emitenta, został usunięty skonsolidowany raport okresowy, który zawierał dane tożsame z danymi jednostkowymi Emitenta, co wynikało z braku informacji od podmiotu powiązanego.
Emitent przekazuje w załączeniu jednostkowy raport za I kwartał 2021 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
20210812_224058_0000136020_0000134324.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki