REKLAMA

ACREBIT: Rezygnacja oraz powołanie członka zarządu

2020-12-11 19:56
publikacja
2020-12-11 19:56
W dniu 07.12.2020 roku, w związku z podjętymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 27.11.2020 roku uchwałami dotyczącymi zmiany statutu Spółki przewidującymi zmianę firmy jak również przedmiotu podstawowej działalności, Prezes Zarządu Pan Michał Przyłęcki złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji, ze skutkiem na dzień 01.01.2021 roku.

Jednocześnie zarząd Acrebit S.A. (po zmianie Yoshi Innovation S.A.) z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 07.12.2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do Zarządu Pana Marcina Sprawkę, ze skutkiem na dzień 01.01.2021 roku, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

W ramach wyjaśnienia Zarząd informuje, iż w związku z powyższymi informacjami, uprawnienie do reprezentowania Spółki w dniu 01.01.2021 roku utraci Pan Michał Przyłęcki (dotychczasowy Prezes Zarządu), natomiast uzyska je Pan Marcin Sprawka (nowy Prezes Zarządu).Życiorys zawodowy nowego członka Zarządu Spółki, wymagany zgodnie z §10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany do publicznej wiadomości wraz z właściwym raportem bieżącym EBI, w późniejszym terminie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki