2,7500 zł
5,77% 0,1500 zł
Yoshi Innovation SA (YOS)

Komunikaty spółki - YOSHI

Zawarcie umowy dystrybucyjnej
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
Życiorysy członków Rady Nadzorczej Yoshi Innovation spółka akcyjna
Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej Yoshi Innovation spółka akcyjna
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yoshi Innovation S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zawarcie umowy o współpracy i transferze technologii
Zawarcie umowy o przeniesieniu prawa do patentu
Premiera skalpela plazmowego produkowanego przez Mikrovolt sp. z o.o.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku
Raport roczny Spółki za rok 2021
Rozpoczęcie badań certyfikacyjnych urządzenia hiperbarycznego
Podpisanie listu intencyjnego
Wybór projektu Emitenta do dofinansowania
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.