REKLAMA

ABS INVESTMENT S.A.: Zmniejszenie udziału poniżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów

2021-08-30 22:36
publikacja
2021-08-30 22:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SJ_210830_zawiadomienie-ABS-KNF_Spolka_bd.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-30
Skrócona nazwa emitenta
ABS INVESTMENT S.A.
Temat
Zmniejszenie udziału poniżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ABS Investment ASI SA z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Sławomira Jarosza, działającego w imieniu własnym oraz żony Beaty Jarosz, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5, ust. 3 i ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 20% i 15% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia z wyłączeniem danych adresowych.
Załączniki
Plik Opis
SJ_210830_zawiadomienie-ABS-KNF_Spółka_bd.pdfSJ_210830_zawiadomienie-ABS-KNF_Spółka_bd.pdf Zawiadomienie art. 69 - SJarosz

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-30 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu Sławomir Jarosz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki