REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ABC DATA S.A.: Zawarcie umowy zastawu na certyfikatach

2019-09-10 16:02
publikacja
2019-09-10 16:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-10
Skrócona nazwa emitenta
ABC DATA S.A.
Temat
Zawarcie umowy zastawu na certyfikatach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta przez Spółkę (w charakterze zastawcy) oraz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie działający na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 (w charakterze zastawnika) umowa o ustanowienie zastawu na 16.132.478 certyfikatach inwestycyjnych serii W1 MCI.CreditVentures 2.0 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie („Certyfikaty”) („Umowa”). Umowa zakłada ustanowienie zastawu oraz zastawu rejestrowego na Certyfikatach. Zastaw zabezpieczać ma w szczególności wierzytelności zastawnika wobec Spółki z tytułu umowy gwarancji zawartej w dniu 21 grudnia 2018 r. pomiędzy Spółką a zastawnikiem. Zastaw rejestrowy ustanowiony zostanie na podstawie Umowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 155.000.000,00 zł. Na podstawie Umowy Spółka zobowiązała się również do złożenia i doręczenia zastawnikowi oświadczenia (w formie aktu notarialnego) o poddaniu się na podstawie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu Postępowania Cywilnego egzekucji z przedmiotu zastawu, wprost z aktu notarialnego do kwoty 155.000.000,00 złotych, o nadanie któremu klauzuli wykonalności zastawnik będzie mógł wystąpić do dnia 31 grudnia 2024 r., które to oświadczenie zostało złożone w dniu dzisiejszym. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie i wykonanie Umowy uchwałą z dnia 9 września 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-10 Andrzej Lis prezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki