REKLAMA

4MOBILITY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 grudnia 2020 r.

2020-11-23 18:04
publikacja
2020-11-23 18:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
4MB_Ogloszenie_zwolanie_NWZ_21_12_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4MB_Projekty_uchwal_NWZ_21_12_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4MB_Informacja_liczba_akcji_ZWZ_21_12_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4MB_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_peln_21_12_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-23
Skrócona nazwa emitenta
4MOBILITY S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 grudnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej: „Emitentem” lub „Spółką” informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23 listopada 2020 r., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 roku, o godz. 11:00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4, 00-362 Warszawa Śródmieście, zwanego dalej: „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21a. ust. 1 lit. a).
7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8) Wolne głosy i wnioski.
9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.4mobility.pl
Załączniki
Plik Opis
4MB_Ogłoszenie zwołanie_NWZ_21_12_2020.pdf4MB_Ogłoszenie zwołanie_NWZ_21_12_2020.pdf
4MB_Projekty uchwał_NWZ_21_12_2020.pdf4MB_Projekty uchwał_NWZ_21_12_2020.pdf
4MB_Informacja_liczba_akcji_ZWZ_21_12_2020.pdf4MB_Informacja_liczba_akcji_ZWZ_21_12_2020.pdf
4MB_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełn_21_12_2020.pdf4MB_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełn_21_12_2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-23 Paweł Błaszczak Prezes Zarządu
2020-11-23 Mariusz Iskierski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki