5,6000 zł
-2,44% -0,1400 zł
4fun Media SA (4FM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
4_Fun_Media_S_A_FS_2018_25_04_2019_publikacja.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Fun_Media_S_A_FS_2018_25_04_2019.pdf.xml.xml.xml.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Fun_Media_S_A_FS_2018_25_04_2019.pdf.xml.xml.xml.xml.xml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4Fun_Media_JSF_Sprawozdanie_z_badania_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_firma_audytorska_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_sprawozdanie_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży 23 745,80 27 396,44 5 565,12 6 454,27
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 962,98 4 568,93 460,05 1 076,39
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 997,08 4 936,36 702,40 1 162,95
IV. Zysk (strata) netto 2 575,74 3 948,73 603,66 930,27
V. Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego 2 575,74 3 948,73 603,66 930,27
VI. Średnioważona liczba akcji 4 188 221 4 069 951 4 188 221 4 069 951
VII. Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4 fun Media S.A. (w zł/EUR) 0,61 0,97 0,14 0,23
VIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 217,80 7 847,92 285,41 1 848,88
IX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 260,33 -4 436,22 61,01 -1 045,12
X. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -920,72 -1 116,25 -215,78 -262,98
XI. Przepływy pieniężne netto razem 557,41 2 295,45 130,64 540,78
XII. Aktywa trwałe 33 847,10 29 012,97 7 871,42 6 956,04
XIII. Aktywa obrotowe 7 430,94 10 120,67 1 728,13 2 426,50
XIV. Aktywa razem 41 278,04 39 133,64 9 599,55 9 382,54
XV. Zobowiązania razem 5 684,07 4 124,61 1 321,88 988,90
XVI. Zobowiązania długoterminowe 1 700,92 734,36 395,56 176,07
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 983,16 3 390,26 926,32 812,84
XVIII. Kapitały własne 35 593,97 35 009,02 8 277,67 8 393,64
XIX. Kapitał akcyjny 4 238,96 4 119,37 985,81 987,65
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
4_Fun_Media_S_A_FS_2018_25 04 2019_publikacja.pdf4_Fun_Media_S_A_FS_2018_25 04 2019_publikacja.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok
4_Fun_Media_S_A_FS_2018_25 04 2019.pdf.xml.xml.xml.xml4_Fun_Media_S_A_FS_2018_25 04 2019.pdf.xml.xml.xml.xml Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok z podpisami elektronicznymi
4_Fun_Media_S_A_FS_2018_25 04 2019.pdf.xml.xml.xml.xml.xml.XAdES4_Fun_Media_S_A_FS_2018_25 04 2019.pdf.xml.xml.xml.xml.xml.XAdES Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok z podpisami elektronicznymi
4Fun_Media_JSF_Sprawozdanie z badania_2018.pdf4Fun_Media_JSF_Sprawozdanie z badania_2018.pdf Opinia i sprawozdanie biegłego rewidenta
Oświadczenie_RN_firma audytorska_2018.pdfOświadczenie_RN_firma audytorska_2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. firmy audytorskiej
Ocena_RN_sprawozdanie_2018.pdfOcena_RN_sprawozdanie_2018.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego za 2018 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-25 Ross Newens Prezes Zarządu
2019-04-25 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2019-04-25 Rafał Baran Członek Zarządu
2019-04-25 Mateusz Górecki Członek Zarządu
2019-04-25 Tomasz Misiak Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-25 Hanna Brodecka Samodzielna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.