4FUN MEDIA S.A.: Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A.

2020-06-04 23:10
publikacja
2020-06-04 23:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-04
Skrócona nazwa emitenta
4FUN MEDIA S.A.
Temat

Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd 4fun Media S.A. informuje, że w dniu 4 czerwca 2020 roku dokonał sprzedaży udziałów w dwóch spółkach prowadzących działalność w segmencie agencji reklamowych:
1) 2149 udziałów spółki Bridge2fun Communication Sp. z o.o. stanowiących 51,15% w jej udziale zakładowym za łączną kwotę 460 390,38 zł;
2) 51 udziałów spółki Bridge2fun Sp. z o.o, stanowiących 51% w jej udziale zakładowym za łączną kwotę 5 100 zł.

Wartość sprzedanych udziałów została wyceniona zgodnie z ich aktualną wartością księgową.

Decyzja Zarządu 4fun Media S.A. dotycząca sprzedaży udziałów została poprzedzona szczegółową analizą bieżącej sytuacji finansowej spółek jak i oceną perspektyw ich rozwoju na rynku reklamowym w Polsce w kontekście pandemii koronawirusa COVID-19. Zarząd wziął pod uwagę m.in. prognozy niezależnych firm badawczych wskazujące, że rynek reklamowy może spaść w tym roku nawet o 20% (w zależności od przyjętych scenariuszy dotyczących skutków gospodarczych pandemii).

Ogólna sytuacja rynkowa związana z zamrożeniem budżetów na wydatki reklamowe i wprowadzeniem restrykcji administracyjnych odbiła się bardzo mocno na kondycji finansowej i operacyjnej segmentu agencji reklamowych należących do 4fun Media S.A.

Po zmniejszeniu poziomu przychodów w 2019 roku, związanych z utratą dwóch największych klientów, pierwszy kwartał bieżącego roku zakończył się spadkiem sprzedaży na poziomie 75% (Q1 2020 vs. Q1 2019) oraz stratą w wysokości 308 tys. zł wobec 750 tys. zł zysku osiągniętego w pierwszym kwartale 2019 roku. W związku z drastycznym ograniczeniem budżetów marketingowych i zawieszeniem przetargów na kampanie reklamowe, wyniki spółek prowadzących działalność w segmencie agencji reklamowych w 2020 roku, są trudne do przewidzenia i to mimo znaczących oszczędności poczynionych na koniec I kwartału (m.in. nastąpiło obniżenie wynagrodzeń, zmniejszono zatrudnienie).

Mając powyższe na uwadze, Zarząd 4fun Media S.A. doszedł do porozumienia z Panem Rafałem Baranem, obecnym prezesem Zarządu, który wyraził zainteresowanie objęciem znaczącego pakietu obu agencji reklamowych. W wyniku zawartej umowy, Rafał Baran nabył pakiety:
1) 1889 udziałów Bridge2fun Communication Sp. z o.o., stanowiący 44,96% udziałów w kapitale zakładowym spółki oraz
2) 45 udziałów Bridge2fun Sp. z o.o. stanowiący 45% udziałów w kapitale zakładowym spółki.

Objęcie tak znacznych pakietów w spółkach prowadzących działalność agencji reklamowych przez ich obecnego Prezesa Zarządu jest dodatkowym czynnikiem motywacyjnym i pozwala na większą elastyczność w zakresie zarządzania bieżącymi kosztami obu firm. W opinii Zarządu 4fun Media S.A., dokonana transakcja zwiększa szansę na przeprowadzenie spółek przez najtrudniejszy okres spowolnienia gospodarczego.

Rafał Baran jest od lat związany z Grupą Kapitałową 4fun Media S.A., w której pełnił m.in. funkcję Członka Rady Nadzorczej, a następnie Prezesa Zarządu (2015-2018) i Członka Zarządu (do października 2019 roku). Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w mediach i komunikacji marketingowej, realizując w tym okresie wiele głośnych kampanii związanych z promocją marek, za które otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia branżowe. Jako osoba odpowiedzialna za prowadzenie agencji w ciągu kilku lat działalności zbudował szerokie portfolio klientów i zrealizował dla nich wiele rozpoznawalnych kampanii reklamowych.

W wyniku przedmiotowej transakcji, na której zawarcie zgodę wyraziła wcześniej Rada Nadzorcza, 4fun Media S.A. pozostaje właścicielem: 48,85% udziałów Bridge2fun Communication Sp. z o.o. oraz 49% udziałów w Bridge2fun Sp. z o.o.

Zarząd 4fun Media S.A. informuje jednocześnie, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku dotyczącego odpisu wartości udziałów w spółce zależnej PRN Polska Sp. z o.o. (dokonanego na dzień 31 grudnia 2019 roku), będącego następstwem zakończenia przez tę spółkę współpracy z Carrefour Polska Sp. z o.o., w dniu 3 czerwca 2020 roku dokonano sprzedaży 100% udziałów PRN Polska Sp. z o.o. za kwotę 1.300.000 zł, odpowiadającą aktualnej wartości księgowej tej spółki.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-04 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2020-06-04 Tomasz Misiak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki