REKLAMA

4FUN MEDIA S.A.: Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 4fun Media S.A.

2021-03-25 12:23
publikacja
2021-03-25 12:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_na_NWZA_4fun_Media_SA_25_03_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
4FUN MEDIA S.A.
Temat
Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 4fun Media S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd 4fun Media S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wznowione zostały obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki po przerwie zarządzonej w dniu 12 marca 2021 roku.
Po wznowieniu obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób oraz powołania na nową kadencję dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w osobach: Dariusza Stokowskiego, Wojciecha Bieńkowskiego, Grzegorza Grygiela, Wojciecha Kliniewskiego oraz Cezarego Kubackiego. Życiorysy członków Rady Nadzorczej są dostępne na stronie internetowej Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd 4fun Media S.A. publikuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 4fun Media S.A. w dniu 25 marca 2021 roku wraz z informacją dotyczącą ilości ważnych głosów reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu oraz informacją o ilości akcji głosujących w sprawie każdej uchwały „za” „przeciw” oraz „wstrzymano się” (treść uchwał stanowi załącznik do raportu). Jednocześnie 4fun Media S.A. informuje, iż podczas obrad, ktore zostały zakończone nie zgłoszono żadnego sprzeciwu, który zostałby zaprotokołowany do aktu notarialnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte na NWZA 4fun Media SA_25_03_2021.pdfUchwały podjęte na NWZA 4fun Media SA_25_03_2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-25 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2021-03-25 Tomasz Misiak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki