REKLAMA

Uchodźca z Ukrainy podjął pracę, co z 40 zł od rządu?

Dominika Florek2022-05-18 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2022-05-18 06:00
Uchodźca z Ukrainy podjął pracę, co z 40 zł od rządu?
Uchodźca z Ukrainy podjął pracę, co z 40 zł od rządu?
fot. Cezary Pecold / / FORUM

Uchodźca z Ukrainy podjął legalne zatrudnienie w Polsce, ale za zgodą właściciela nieruchomości pozostaje w jego domu. Bankier.pl sprawdził, czy osoba goszcząca może w takiej sytuacji otrzymać świadczenie wysokości 40 zł na osobę za dzień?

W mediach społecznościowych w ostatnim czasie zrobiło się głośno na temat rzekomego braku wypłaty świadczenia za udzielenie pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy podjęli już legalną pracę na terenie Polski. W komentarzach oraz postach można było przeczytać również o pogłoskach, jakoby podjęcie pracy miało skutkować zaprzestaniem wypłacania przez rząd pomocy goszczącym, przenosząc ten obowiązek na barki uchodźców przed upływem 120 dni od momentu jego przybycia. 

Redakcja Bankier.pl przyjrzała się kwestii wypłaty świadczenia (40 zł na osobę za dzień) dla gospodarzy oferujących darmowe zakwaterowanie i wyżywienie rodzinom z Ukrainy w sytuacji gdy uchodźca podjął pracę w Polsce.

Świadczenie 40 zł za przyjęcie uchodźcy

Jeden z czytelników Bankier.pl skontaktował się z Redakcją z pytaniem, czy może otrzymać świadczenie 40 zł na obywatela z Ukrainy w sytuacji, gdy podjął on pracę w Polsce. Czytelnik gości w swoim domu 4-osobową rodzinę z Ukrainy tj. dwie kobiety (babcię i mamę) oraz dwójkę dzieci w wieku szkolnym. Jedna z kobiet podjęła już legalną pracę na terenie Polski. Rodzina jednak nie zdecydowała się na wynajęcie własnego mieszkania (oczywiście w porozumieniu z gospodarzem, który ma możliwość dalszego udostępnienia części swojego domu).

W takim przypadku pojawia się pytanie, czy osobie goszczącej przysługuje świadczenie 40 zł za zakwaterowanie obywatela Ukrainy. Zapytaliśmy o to urzędy miast wojewódzkich w Polsce oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uchodźca z Ukrainy podjął pracę

– O otrzymanie świadczenia może wnioskować każdy, kto nieodpłatnie zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Przysługuje ono za wszystkie osoby, którym właściciel lokalu udzielił noclegu na własny i wyłączny koszt. Środki wypłacane są za faktyczny czas przebywania w danym lokalu obywateli Ukrainy, nie dłużej jednak niż przez 120 dni, od dnia przekroczenia granicy – przypomina Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Jak zaznacza Wydział Komunikacji Społecznej krakowskiego magistratu, ustawodawca nie wprowadził ograniczenia związanego z brakiem zatrudnienia uchodźcy w Polsce. Od 30 kwietnia 2022 r. wnioskujący o świadczenie musi wykazać nadany uchodźcy nr PESEL wraz ze statusem UKR. Brak nr PESEL spowoduje negatywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego dla tej osoby.

– Zapisy specustawy nie uzależniają wypłaty świadczenia w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi/obywatelom Ukrainy od tego, czy dana osoba (obywatel Ukrainy) podjął czy też nie podjął pracy po przybyciu do Polski – podkreśla Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak, rzecznika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz jej nowelizacji.

„Gdańskie Centrum Świadczeń, realizujące to zadanie, nie bada kwestii zatrudnienia obywateli Ukrainy, ponieważ nie ma ona znaczenia przy ustaleniu prawa do świadczenia. Czyli podjęcie pracy przez goszczone osoby w żaden sposób nie wpływa na możliwość wnioskowania o świadczenie. Chyba że np. osoba goszcząca zacznie pobierać od nich opłaty za wynajem. W takim przypadku świadczenie nie będzie przysługiwało” – podaje Biuro Prezydenta Miasta.

– Ustawa precyzuje, że trzeba tych świadczeń udzielić na własny koszt. Nie można uzyskać refundacji z innych źródeł oraz nie można pobierać żadnego wynagrodzenia od uchodźcy. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej, a ocena dokumentów należy do samorządu właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której uchodźca  jest zakwaterowany – podkreśla Renata Murczak, dyrektor Biura Spraw Lokalowych UMP.

Istotną kwestią w kontekście otrzymania świadczenia w wysokości 40 zł od rządu za udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy jest brak odpłatności – na co zwracają szczególną uwagę przedstawiciele miast wojewódzkich w Polsce. Natomiast podczas składania wniosków nie jest weryfikowany status zawodowy uchodźcy.

MSWiA potwierdza

O kwestię zatrudnienie obywatela z Ukrainy i jej ewentualny wpływ na wypłacenie świadczenia w wysokości 40 zł za udzielenie darmowego zakwaterowania i wyżywienia zapytaliśmy także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Z wnioskiem o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy może wystąpić każdy podmiot, który zapewnia, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, niezależnie od tego, że jedna z goszczonych osób podjęła pracę. Ustawodawca nie wyklucza bowiem możliwości złożenia przez podmiot wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnianie zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który podjął legalne zatrudnienie na terytorium Polski. Podjęcie pracy w Polsce przez obywatela Ukrainy, za którą otrzymuje on stosowne wynagrodzenie, jest odrębną kwestią od wnioskowania przez goszczący go podmiot o wspomniane świadczenie pieniężne. Należy bowiem podkreślić, że świadczenie pieniężne przysługuje podmiotowi, który zapewnia, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, a nie zaś obywatelom Ukrainy, przebywającym u danego podmiotu – informuje Wydział Prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak informuje resort zgodnie z obecnie obowiązującym art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

„Świadczenie pieniężne przysługuje za każdego obywatela Ukrainy przez maksymalny okres 120 dni od dnia przybycia przez niego na terytorium RP, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia. Oczywiście pod warunkiem, że za daną osobę przyjętą do zakwaterowania i wyżywienia na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia (art. 13 ust. 4 pkt 10 ww. ustawy). Dopuszczalne jest zatem przyznanie jednemu podmiotowi kilku świadczeń, które łącznie mogą przekroczyć 120 dni. Natomiast indywidualnie (na jednego obywatela Ukrainy) okres świadczenia nie może być dłuższy niż 120 dni” – dodaje MSWiA.

Dominika Florek

Źródło:
Dominika Florek
Dominika Florek
redaktor Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się tematyką konsumencką, śledzi także nowości w sektorze MSP. Monitoruje ofertę produktów bankowych dla firm, przygotowując rankingi kont dla przedsiębiorców.

Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (19)

dodaj komentarz
prawdziwynierobot
pojawiła się informacja o wypłacie dochodu podstawowego:
Marek Szymaniak
@Marek_Szymaniak
Bezwarunkowy dochód podstawowy będzie testowany w Polsce!

Eksperyment odbędzie się w północnych gminach, leżących przy granicy z Rosją

Potrwa 2 lata i będzie polegał na wypłacaniu 1300 zł grupie min. 5000 mieszkańców

W
pojawiła się informacja o wypłacie dochodu podstawowego:
Marek Szymaniak
@Marek_Szymaniak
Bezwarunkowy dochód podstawowy będzie testowany w Polsce!

Eksperyment odbędzie się w północnych gminach, leżących przy granicy z Rosją

Potrwa 2 lata i będzie polegał na wypłacaniu 1300 zł grupie min. 5000 mieszkańców

W zespole projektu http://m.in. @mszlinder

Tak jak sobie na szybko liczę 5 tys osób x 1,3 tys = 6,5 miliona / mc. Przez dwa lata to będzie 156 milionów. Naprawdę nie mamy na co wydawać pieniędzy? Chyba, że Partia Razem to finansuje ze swoich pieniędzy to nie mam pytań
inwestor.pl
Czy zgodziłeś się na wypłatę 40 zł dziennie dla każdego uchodźcy przybywającego do Polski z Ukrainy?

Zielony - TAK
Czerwony - NIE (nikt mnie nie pytał o zdanie)

(SONDA NIESPONSOROWANA)
prawdziwynierobot
od rządu?????? rząd to nie ma swoich pieniędzy, skończmy z tą kłamliwą retoryką
wibor3m10procent
Co za kłamstwo, to nie jest 40zł od rządu, to jest 40zł od podatników.
trooper
120 dni od przekroczenia granicy. CY to znaczy, że jeśli przyjęliśmy uchodźców, którzy granicę przekroczyli tydzień wcześniej i tydzień gdzieś koczowali to możemy wnioskować tylko o 120-7 = 113 dni pobytu? Skąd wiedzieć, kiedy przekroczyli granicę? Wierzyć na gębę?
vacarius
Rząd jak zwykle zniechęca do podejmowania pracy. A tym co przyjmują uchodzców pozwala robić na nich niezły biznes.
trooper
Możesz powiedzieć, że każda pomoc zniechęca do samodzielności. Nawet jak dasz głodnemu kanapkę, bo a nóż się przyzwyczai. Jakby nie dostał to by pewnie poszedł do pracy i na tą kanapkę zapracował. Nie popadajmy w skrajności. Ważne, aby pomoc była doraźna i pozwoliła tym ludziom przetrwać najtrudniejszy okres.
chenoch
"Przyjął" pod dach 4 osoby i dostaje na nie od państwa prawie 5 tys co miesiąc. Ilu zrobiło z tego interes życia? Ludzie z mieszkania 3-4 pokojowego wyciągają po 15-20 tys miesięcznie.
adam.1983
A co za różnica czy jedna osoba przyjmuje 10 uchodźców czy robi to 10 osób po jednego ?
W obu przypadkach uchodźcy dostają schronienie i wyżywienie a koszt dla budżetu jest taki sam.
Zazdrościsz im to sam weź pod dach 5 albo 10 uchodźców.
trooper
Lol, jak wsadzisz na 3 pokoje 17 osób (aby mieć 20 tys miesiecznie) to po trzech miesiącach masz mieszkanie do generalnego remontu i te 60 tys ci ledwo starczy. Poza tym po 120 dniach masz nadal uchodźców w domu i zero kasy. Wielomiesięczna eksmisja zostaje na twojej głowie.

Powiązane: Uchodźcy z Ukrainy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki