REKLAMA

08OCTAVA: Doręczenie postanowienia o rozwiązaniu spółki oraz o ustanowieniu likwidatora w spółce Centrum Usług Finansowych „Drukarnia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2021-07-02 16:28
publikacja
2021-07-02 16:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-02
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Doręczenie postanowienia o rozwiązaniu spółki oraz o ustanowieniu likwidatora w spółce Centrum Usług Finansowych „Drukarnia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Octava S.A. (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o powzięciu wiadomości od spółki zależnej Emitenta – spółkę Octava Development sp. z o.o. w przedmiocie rozwiązania spółki Centrum Usług Finansowych „Drukarnia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie postanowienia referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 14 czerwca 2021 r. oraz ustanowienia likwidatora Spółki.

Jednocześnie, Emitent wskazuje, że spółka zależna Octava Development sp. z o.o. dysponuje zastawem rejestrowym na udziałach Spółki wraz z prawem głosu, z tytułu wymagalnych obligacji wyemitowanych przez Spółkę, zabezpieczonych m.in. również poprzez hipotekę o najwyższym pierwszeństwie do kwoty 32 mln zł na nieruchomościach Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-02 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki