REKLAMA

06MAGNA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

2022-01-27 11:05
publikacja
2022-01-27 11:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-27
Skrócona nazwa emitenta
06MAGNA
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), wskazuje następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:
1. Raport roczny za 2021 rok – 22 kwietnia 2022 roku
2. Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – 22 kwietnia 2022 roku
3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 25 maja 2022 roku
4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 23 września 2022 roku
5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 25 listopada 2022 roku

Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, nie będzie sporządzał odrębnego raportu kwartalnego za I i III kwartał 2022 roku oraz odrębnego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku, wymagane informacje i dane finansowe zostaną zawarte w raportach skonsolidowanych.

Emitent informuje ponadto, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku oraz za IV kwartał 2021roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-27 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu Mirosław Janisiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki