Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rejestracja samochodu krok po kroku 2019. Koszty, dokumenty

Rejestracja samochodu krok po kroku 2019. Koszty, dokumenty

Kupujesz samochód? Niezależnie czy pojazd jest nowy, czy używany, musisz go zarejestrować, a to wiąże się z formalnościami. Sprawdź, ile kosztuje rejestracja samochodu, jakie dokumenty są potrzebne, aby zarejestrować pojazd i jak dokonać rejestracji krok po kroku.

Polacy w ubiegłym roku zarejestrowali prawie 1,5 mln samochodów. Wśród nich było 532 tys. aut nowych i niemal milion używanych. Właściciel każdego z nich musiał przebrnąć przez formalności związane z przerejestrowaniem pojazdu, a to zajęcie nierzadko stresujące i przede wszystkim czasochłonne – wymagające wczesnego wstania do urzędu po numerek kolejkowy, a następnie odczekania swego w kolejce. Wyjaśniamy jak przygotować się do wizyty w wydziale komunikacji, aby bez stresu przerejestrować samochód.

Znajdź kredyt na samochód

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

Przerejestrowanie samochodu kupionego w Polsce i rejestrowanego już wcześniej w naszym kraju wymaga wydania nowego dowodu rejestracyjnego, nalepek kontrolnych na szybę i tablic rejestracyjnych. Rzecz jasna, trzeba za nie zapłacić. Urząd pobierze także dodatkową opłatę ewidencyjną za ich wydanie – 50 gr za każdy ze znaków. Całkowita cena przerejestrowania samochodu wyniesie wówczas 180,5 zł. Jeśli zdecydujemy się na indywidualne tablice rejestracyjne, za same tablice rejestracyjne zamiast 80 zł zapłacimy 1000 zł. Będziemy mogli wtedy wybrać pięcioznakowy wyraz, który pojawi się na tablicach.

Rejestracja pojazdu bez zmiany tablic

Jeśli kupiony samochód jest już zarejestrowany w tym samym powiecie, nie trzeba zmieniać tablic rejestracyjnych i tym samym koszt przerejestrowania samochodu będzie niższy. Cena zarejestrowania pojazdu to w tym przypadku 81 zł.

Być może w przyszłości tablice rejestracyjne będą mogły być przypisane na stałe do samochodu. Nad takim rozwiązaniem pracuje ministerstwo infrastruktury. W myśl proponowanych zmian, nowy właściciel samochodu, po złożeniu odpowiedniego wniosku, mógłby zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną, o ile oczywiście pojazd był dotychczas zarejestrowany w Polsce. Dzięki czemu procedura rejestracji pojazdu przebiegałaby szybciej niż obecnie.

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu sprowadzanego z zagranicy?

Gdy kupujemy auto sprowadzone z zagranicy, do kosztu przerejestrowania samochodu należy doliczyć jeszcze 75 zł za wydanie karty pojazdu. Wówczas opłata za rejestrację samochodu wyniesie 256 zł.

Wszystkie opłaty można wnieść w kasie lub przelać na konto danego urzędu. Opłaty rejestracyjne należy uiścić przed złożeniem dokumentów, ponieważ wraz z nimi, trzeba będzie przedstawić potwierdzenie opłat.

Koszt zarejestrowania samochodu z zagranicy [w zł]

Rodzaj opłaty Samochód zarejestrowany w Polsce Samochód zarejestrowany w tym samym powiecie Samochód sprowadzony z innego kraju UE
opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legislacyjnych, nalepka kontrolna na szybę 85 66,5 85
opłata za pozwolenie czasowe 13,5 1,5 13,5
opłata za tablice rejestracyjne standardowe 80 80
opłata za tablice rejestracyjne indywidualne 1000 1000
opłata za kartę pojazdu 0 0 75
suma (rejestracje standardowe) 180,5 81 256
suma (rejestracje indywidualne) 1100,5 1176

Źródło: opracowanie Bankier.pl na podstawie obywatel.gov.pl

Rejestracja samochodu – wniosek

Pierwszym krokiem, który musimy wykonać, aby auto mogło poruszać się po drogach publicznych, jest złożenie wniosku o przerejestrowanie samochodu. Trzeba go złożyć w starostwie powiatowym, urzędzie miasta (w przypadku miast na prawach powiatu) lub urzędzie dzielnicy (w przypadku Warszawy).

We wniosku należy podać rodzaj pojazdu i jego przeznaczenie, markę, typ, model, rodzaj produkcji, numer identyfikacyjny VIN lub nr nadwozia, ewentualnie podwozia, numer silnika, dotychczasowy numer rejestracyjny oraz numer karty pojazdu. Ponadto należy wypisać dokumenty, które zostaną załączone do wniosku. Jeśli chcemy, aby samochód otrzymał indywidualne tablice rejestracyjne, należy załączyć odpowiednią adnotację, dodając przy tym słowo

Czas na przerejestrowanie samochodu

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym – nowy właściciel musi w ciągu 30 dni powiadomić starostę o nabyciu samochodu. Tyle samo czasu przysługuje sprzedającemu, aby zgłosić sprzedaż auta do wydziału komunikacji.

Podczas pierwszej wizyty urzędnik rejestruje samochód czasowo na 30 dni. Otrzymujemy wówczas tzw. miękki dowód, czyli pozwolenie czasowe, a także tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną, które pozwolą legalnie poruszać się po drogach. W tym czasie urząd sprawdza informacje o pojeździe, a właściwy dowód rejestracyjny zostanie wydrukowany.

W ciągu 30 dni kalendarzowych urzędnik zarejestruje pojazd na stałe. Wówczas otrzymujemy właściwe dokumenty. Co ważne, jeśli urząd w ciągu 30 dni nie zarejestruje pojazdu na stałe, należy udać się do urzędu, aby ten wydłużył czasową rejestrację na kolejne 14 dni.

Jeśli minie termin czasowej rejestracji, a samochód w dalszym ciągu nie jest zarejestrowany na stałe, nie można jeździć nim po drogach publicznych.

Rejestracja samochodu używanego  – dokumenty

Aby zarejestrować samochód, trzeba dostarczyć do urzędu spory plik dokumentów. Zapomnienie choćby o jednym z nich sprawi, że będziemy musieli stanąć w kolejce do okienka jeszcze raz. Dokumenty potrzebne do przerejestrowania samochodu:

 • dokument tożsamości
 • wniosek o rejestrację pojazdu
 • dokument potwierdzający własność pojazdu – np. umowa kupna lub sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu
 • potwierdzenia wszystkich opłat
 • karta pojazdu – o ile została wydana
 • dowód rejestracyjny
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (o ile w dowodzie rejestracyjnym nie ma wpisu o ważnym badaniu technicznym)

Rejestracja nowego samochodu – dokumenty

Rejestracja nowego samochodu kupowanego w salonie przebiega nieco inaczej, ale z reguły jest prostsza, ponieważ komplet dokumentów dostarczy nam diler. Oprócz wniosku, dokumentu potwierdzającego własność auta, potwierdzeń wszystkich opłat i karty pojazdu – o ile została wydana, należy złożyć także świadectwo homologacji (zgodności) pojazdu, które będzie zawierało dane i informacje o pojeździe, oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów lub fakturę, która będzie zawierała takie oświadczenie, które dostarczy sprzedawca.

Jeśli auto zostało przywiezione do salonu z innego kraju UE, trzeba będzie dołączyć także jeden z trzech dokumentów:

 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy
 • dokument stwierdzający zwolnienie z akcyzy
 • oświadczenie salonu o posiadaniu oryginału lub kopii dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy

Rejestracja samochodu jako zabytek – dokumenty

Po polskich drogach oprócz aut ze standardowymi białymi rejestracjami oraz starymi czarnymi można spotkać także pojazdy na żółtych tablicach. To samochody zarejestrowane jako zabytki. Aby dokonać takiej rejestracji, pojazd musi mieć co najmniej 25 lat, a od zakończenia produkcji danej generacji modelu musi minąć nie mniej niż 15 lat.

O rejestracji auta jako zabytek decyduje nie tylko jego wiek, ale także wojewódzki konserwator zabytków. W związku z rosnącą liczbą aut z żółtymi tablicami, konserwatorzy zaostrzają kryteria i jako zabytkowe rejestrują pojazdy starsze niż 30-letnie.

Abu zarejestrować samochód jako zabytek należy wypełnić tzw. białą kartę (kartę ewidencyjną ruchomego zabytku techniki) oraz wniosek o wpisanie pojazdu do wojewódzkiej kartoteki ewidencji zabytków techniki. Oba te dokumenty trzeba złożyć w siedzibie wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w regionalnej delegaturze. Drugi egzemplarz białej karty należy przesłać do Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.

Po uznaniu naszego auta za zabytek, należy przeprowadzić badanie techniczne auta. Do rejestracji pojazdu i uzyskania żółtych tablic, w wydziale komunikacji należy złożyć zaświadczenie o badaniu pojazdu, protokół z oceny stanu technicznego oraz uwierzytelnioną kopię decyzji wpisania auta do wojewódzkiej ewidencji pojazdów zabytkowych.

Procedury są znacznie dłuższe i droższe od normalnej rejestracji (koszt sięga nawet ponad 1000 zł), ale po uzyskaniu żółtych tablic auto nie musi już przechodzić okresowych badań technicznych.

Rejestracja pojazdu w miejscu zamieszkania

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, pojazd musi być zarejestrowany w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela. Samochód możemy więc zarejestrować bez meldunku.

Aby zarejestrować samochód w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania, wystarczy udowodnić, że mieszka się w danym mieście. Rejestrując pojazd w miejscu zamieszkania, urząd będzie mógł nas poprosić o udokumentowanie, że faktycznie mieszkamy w danym powiecie. Dokumentem potwierdzającym ten fakt może być np. umowa najmu mieszkania lub umowa o pracę.

Rejestracja samochodu przez współwłaścicieli

Często zdarza się, że jeden samochód posiada więcej niż jednego właściciela – np. ojca i syna. Jeśli drugi kierowca stanie się współwłaścicielem w momencie zakupu, rejestracja pojazdu przebiega identycznie jak w przypadku jednego właściciela. Kiedy drugi właściciel pojawi się już po zarejestrowaniu pojazdu, procedura jest inna.

Aby drugi kierowca został współwłaścicielem pojazdu, należy sporządzić umowę darowizny. Zazwyczaj udziały dzielone są po połowie, ale w darowiźnie można przekazać dowolną część.

Akt darowizny, oprócz danych darczyńcy i obdarowanego, musi zawierać dane samochodu, datę i miejsce podpisania umowy darowizny, oświadczenie o prawie własności pojazdu, oświadczenie o przekazaniu części udziałów oraz oświadczenie o przyjęciu oddziałów.

Darowiznę należy zgłosić w ciągu 14 dni w urzędzie skarbowym i opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych wynoszący 2 proc. wartości, który należy uiścić w ciągu kolejnych 14 dni. Podczas rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji musi pojawić się każdy ze współwłaścicieli samochodu.

Rejestracja pojazdu – upoważnienie dla pełnomocnika

Przerejestrowanie samochodu to zajęcie nierzadko stresujące i przede wszystkim czasochłonne – wymagające wczesnego wstania do urzędu po numerek kolejkowy, a następnie odczekania swego w kolejce.

Aby oszczędzić sobie tych niedogodności, można skorzystać z pełnomocnika, który załatwi w naszym imieniu wszystkie formalności związane z rejestracją samochodu, a także odbierze dowód rejestracyjny.

Z upoważnienia w przypadku rejestracji samochodu mogą skorzystać także współwłaściciele pojazdu, którzy nie wybierają się do wydziału komunikacji.

Upoważnienie do przerejestrowania pojazdu musi mieć formę pisemną. Muszą się w nim znaleźć dane właściciela pojazdu i pełnomocnika oraz do czego dokładnie go upoważniamy – m.in. dane dotyczące rejestrowanego samochodu, a także podpis.

Choć upoważnienie do rejestracji samochodu rodziców, dzieci, rodzeństwo, dziadków lub wnuki nic nie kosztuje, to w niektórych przypadkach za wygodę trzeba jednak płacić. Upoważnienie osoby, która nie jest z nami spokrewniona lub stopień pokrewieństwa jest dalszy kosztuje 17 zł. Pieniądze należy wpłacić do danego urzędu.

Jak sprawdzić, czy auto nie jest kradzione?

W 2018 r. w Polsce skradziono 9,2 tys. samochodów – wynika z danych Komendy Głównej Policji. Część z nich trafiła na czarny rynek. Jak nie dać się oszukać i sprawdzić, czy samochód nie jest kradziony?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić tożsamość sprzedającego oraz faktyczne pochodzenie auta oraz jego wartość rynkową, jeśli jest zaskakująco niska. Na tym etapie ważna jest także rozmowa ze sprzedawcą, choćby telefoniczna, podczas której możemy zweryfikować informacje zawarte w ogłoszeniu.

Jeśli będziemy mieć wątpliwości, powinniśmy sprawdzić numer VIN na podwoziu lub nadwoziu z tym, który wpisany jest do dowodu rejestracyjnego. Numer VIN auta możemy także sprawdzić pobierając bezpłatny raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

To, czy auto nie ma „przebitego” numerów VIN lub silnika, możemy zweryfikować również na komisariacie policji, gdzie dodatkowo sprawdzimy, czy auto nie znajduje się na liście pojazdów kradzionych.

Znając numer VIN auta, możemy także sprawdzić historię pojazdu, korzystając ze strony www.historiapojazdu.gov.pl. Dowiemy się wówczas m.in. o kolejnych zmianach właścicieli i badaniach technicznych.

Co zrobić, gdy kupiliśmy kradzione auto?

To na kupującym ciąży obowiązek sprawdzenia, czy auto jest kradzione. Jeśli tego nie zrobimy i staniemy się właścicielami kradzionego auta, możemy zostać oskarżeni o paserstwo. W konsekwencji kupione auto zostanie nam odebrane, a zwrotu pieniędzy będziemy mogli ubiegać się w postępowaniu cywilnym przeciwko nieuczciwemu sprzedawcy.

Tematy
Komentarze
Rejestracja samochodu krok po kroku 2019. Koszty, dokumenty
Marcin Kaźmierczak
Podziel się