REKLAMA

Zysk netto grupy Budimex wyniósł w III kw. 101,1 mln zł, poniżej konsensusu

2021-10-27 08:16, akt.2021-10-27 10:27
publikacja
2021-10-27 08:16
aktualizacja
2021-10-27 10:27
Zysk netto grupy Budimex wyniósł w III kw. 101,1 mln zł, poniżej konsensusu
Zysk netto grupy Budimex wyniósł w III kw. 101,1 mln zł, poniżej konsensusu
fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / / Bankier.pl

Skonsolidowany zysk netto Budimeksu z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w trzecim kwartale 2021 roku 101,1 mln zł wobec 98,5 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk wyniesie 116,3 mln zł.

Prognozy analityków odnośnie zysku netto znajdowały się w przedziale 106,6-128,6 mln zł.

Zysk operacyjny grupy Budimex z działalności kontynuowanej wyniósł w trzecim kwartale blisko 140 mln zł wobec 153,1 mln zł rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał EBIT w kwocie 150,6 mln zł, a prognozy wahały się od 140,4 mln zł do 157,6 mln zł.

Grupa odnotowała w trzecim kwartale 2,3 mld zł przychodów z działalności kontynuowanej wobec 2,16 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się przychodów właśnie na poziomie 2,3 mld zł.

Po trzech kwartałach 2021 r. Grupa Budimex zanotowała 5,53 mld zł przychodów z działalności kontynuowanej, 416,4 mln zł zysku operacyjnego oraz 301,8 mln zł zysku netto j.d. z działalności kontynuowanej. W I połowie 2021 r. Budimex sprzedał wszystkie udziały w spółce Budimex Nieruchomości, co oznaczało sprzedaż całego segmentu „działalność deweloperska i zarządzanie nieruchomościami”.

"W okresie trzech kwartałów roku 2021 rentowność operacyjna Grupy Budimex z działalności kontynuowanej była zauważalnie wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W ramach segmentu budowlanego poprawa rentowności wynikała przede wszystkim ze stabilizacji marż na kontraktach we wszystkich sektorach budownictwa, a także z wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Na spadek przychodów ze sprzedaży istotny wpływ miał układ harmonogramów prac na kontraktach kubaturowych, niekorzystne warunki pogodowe utrudniające realizację kontraktów utrzymujące się w pierwszym kwartale, a także relatywnie wysoki udział nowo podpisanych kontraktów drogowych realizowanych w formule projektuj i buduj. W początkowej fazie trwania takich kontraktów generowana sprzedaż jest niska ze względu na trwające prace projektowe" - napisano w raporcie.

"W okresie trzech kwartałów 2021 roku segment usługowy, którego filarem jest Grupa FBSerwis, kontynuował dynamiczny rozwój, zwiększając przychody ze sprzedaży o ponad 30 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednocześnie odnotowano istotny wzrost wypracowanego zysku operacyjnego oraz zysku brutto. Głównym czynnikiem wzrostowym były dobre wyniki w obszarze zarządzania odpadami komunalnymi" - dodano.

Wyniki Budimeksu w trzecim kwartale 2021 roku z działalności kontynuowanej i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników (dane w mln zł)
3Q2021 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2021Przychody 2292,7 2298,3 -0,2% 6,3% 14,9% 5533,7
EBIT 140,0 150,6 -7,0% -9% -34% 416,4
zysk netto j.d. 101,1 116,3 -13,1% 2,6% -84,5% 301,8marża EBIT 6,1% 6,6% -0,46 -0,99 -4,59 7,52%
marża netto 4,4% 5,1% -0,67 -0,16 -28,34 5,45%

"Portfel zamówień Grupy Budimex jest rentowny i zapewnia wysokie obłożenie prac na kolejne kwartały. Struktura portfela w ciągu ostatniego roku nie uległa znaczącej zmianie – portfel opiera się głównie na kontraktach infrastrukturalnych i kolejowych, stanowiących około 2/3 jego wartości" - czytamy w raporcie.

Dodano, że wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń–wrzesień 2021 roku wyniosła blisko 5,9 mld zł, a wartość kontraktów, w których oferty spółki są najniższe lub zostały ocenione przez zamawiających najwyżej to ponad 1 mld zł.

"Budimex może zakończyć '21 lepszą dynamiką przychodów ze sprzedaży niż po III kw."

"Analizując aktualny portfel i nasz harmonogram robót mamy szansę zakończyć rok lepszą dynamiką przychodów ze sprzedaży w stosunku do wyniku po trzech kwartałach" - ocenił prezes.

"Po uwzględnieniu kontraktów w +poczekalni+, które planujemy podpisać w najbliższych miesiącach, mamy w dużej mierze zabezpieczony front robót do końca 2023 roku, dlatego selektywnie podchodzimy do nowych ofert, rzetelnie i odpowiedzialnie kalkulując kosztorysy, szczególnie w otoczeniu dynamicznie zmieniających się cen" - dodał.

Po trzech kwartałach 2021 r. Grupa Budimex zanotowała 5,53 mld zł przychodów z działalności kontynuowanej (spadek o 1,5 proc. rdr), 416,4 mln zł zysku operacyjnego (253 mln zł rok wcześniej) oraz 301,8 mln zł zysku netto j.d. z działalności kontynuowanej (159,5 mln zł przed rokiem). W I połowie 2021 r. Budimex sprzedał wszystkie udziały w spółce Budimex Nieruchomości, co oznaczało sprzedaż całego segmentu „działalność deweloperska i zarządzanie nieruchomościami”.

W komentarzu do wyników prezes Artur Popko poinformował, że jest zadowolony z wyników osiągniętych w trzech kwartałach 2021 r.

"Pomimo trudnych warunków rynkowych odnotowaliśmy wzrost zysku brutto grupy w ramach działalności kontynuowanej (czyli budowlanej i usługowej) z 230 milionów złotych za trzy kwartały 2020 roku do 389 milionów złotych w trzech kwartałach 2021 roku przy jednoczesnej poprawie rentowności z 4,1 proc. do 7 proc. Tak dobry rezultat jest efektem poprawy wyniku części budowlanej, usługowej, a także rozliczenia wyniku na transakcjach pomiędzy segmentem budowlanym i deweloperskim w wysokości 68 milionów złotych w związku ze sprzedażą Budimex Nieruchomości" - napisał prezes.

"Odnotowaliśmy nieznaczny spadek przychodów ze sprzedaży grupy, choć przychody w segmencie usługowym wzrosły o 30,8 proc. a w obszarze budowlanym spadły o 7,1 proc. Kilka istotnych zleceń z obszaru drogowego znajduje się obecnie w fazie projektowania lub oczekujemy na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, co powoduje, że produkcja na takich kontraktach jest relatywnie niewielka" - dodał Popko.

Prezes wskazał, że podobnie jak w dwóch poprzednich kwartałach, grupa odczuwa istotny wzrost cen materiałów, jednak dzięki mechanizmom częściowej indeksacji, a także polityce zabezpieczania cen kluczowych asortymentów, na większości projektów Budimex jest w stanie utrzymać zakładaną pierwotnie marżę kontraktową.

"Ostatnie kwartały przyniosły istotne wzrosty cen materiałów, z którymi rynek budowlany musi się zmierzyć. Dlatego koncentrujemy się na kontroli kosztów, która pozwala minimalizować wpływ negatywnych czynników rynkowych i w konsekwencji umożliwi osiągnięcie rentowności powyżej wskaźników rynkowych. Pozytywnie oceniamy wpływ klauzul waloryzacyjnych, które przynajmniej częściowo rekompensują wzrost cen materiałów" - ocenił Popko.

Prezes przypomniał, że w trzecim kwartale grupa na rynkach niemieckim, czeskim i słowackim utworzyła spółki celowe realizując przyjęte cele ekspansji zagranicznej.

"Na rynku niemieckim jesteśmy na pierwszym miejscu w ramach jednego z postępowań przetargowych i czekamy na wybór naszej oferty. Spodziewamy się podpisania pierwszych kontraktów w 2022 roku" - dodał.

Jak poinformował, Budimex analizuje możliwości wejścia w nowe przedsięwzięcia, w tym w projekty farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych i aktualnie prowadzi rozmowy z kilkoma firmami, z którymi chciałby nawiązać współpracę wchodząc w gotowe projekty, ale także kupując projekty na pewnych etapach, co pozwoliłoby zaistnieć na rynku zielonej energii jako inwestor.

jow/ osz/ doa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki