REKLAMA
WEBINAR

Zysk netto JSW w III kw. wyniósł 347 mln zł wobec konsensusu 358,7 mln zł zysku

2018-11-22 17:34
publikacja
2018-11-22 17:34

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2018 roku 347 mln zł wobec 360,4 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał 358,7 mln zł zysku.

fot. Dawid Lach / / JSW

Oczekiwania analityków co do wyniku netto wahały się w przedziale od 281,6 mln zł do 451 mln zł zysku. Mediana prognoz wynosiła 374 mln zł.

Zysk operacyjny grupy w trzecim kwartale wyniósł 456,7 mln zł wobec 463,8 mln zł rok wcześniej. Konsensus zakładał zysk EBIT na poziomie 457,3 mln zł.

Zysk EBITDA wyniósł 641,1 mln zł wobec 670,1 mln zł rok wcześniej i wobec oczekiwań analityków na poziomie 650,8 mln zł.

Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że EBITDA segmentu Węgiel wyniosła w III kwartale 412,7 mln zł i była niższa rdr o 21 proc. Z kolei EBITDA w segmencie Koks wzrosła o ponad 340 proc. do 216,2 mln zł.

Przychody grupy JSW wzrosły do 2,353 mld zł z 1,991 mld zł. Rynek oczekiwał 2,317 mld zł przychodów.

Po trzech kwartałach grupa JSW ma 7,286 mld zł przychodów (wzrost o 9 proc. rdr) i 2,408 mld zł EBITDA (spadek o 14,7 proc. rdr). EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła 2,654 mld zł (spadek o 8,8 proc. rdr).

EBITDA segmentu Węgiel za okres 9 miesięcy wyniosła 1.939,1 mln zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła 2.676,6 mln zł. EBITDA segmentu Koks po trzech kwartałach wyniosła 383,8 mln zł i wzrosła o 473,5 mln zł w porównaniu do tego samego okresu 2017 roku. Z kolei EBITDA pozostałych segmentów wyniosła w tym okresie 118,2 mln zł, co oznacza wzrost o 28,1 proc. rdr.

Poniżej przedstawiamy wyniki JSW za trzeci kwartał 2018 i porównanie do konsensusu PAP Biznes (dane w mln zł)

3Q2018 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2018 rdr
Przychody 2352,9 2317,0 1,5% 18,2% -2,9% 7286,4 9,0%
EBITDA 641,1 650,8 -1,5% -4,3% 1,6% 2408,2 -14,7%
EBIT 456,7 457,3 -0,1% -1,5% 2,4% 1854,6 -16,0%
zysk netto j.d. 347,0 358,7 -3,3% -3,7% 7,1% 1425,0 -20,5%
marża EBITDA 27,2% 28,1% -0,88 -6,41 1,20 33,05% -9,17
marża EBIT 19,4% 19,8% -0,36 -3,89 1,00 25,45% -7,56
marża netto 14,7% 15,5% -0,75 -3,35 1,38 19,56% -7,24

Po trzech kwartałach grupa JSW sprzedała do odbiorców zewnętrznych 7,8 mln ton węgla (wzrost o 1,3 proc. rdr), w tym 4,7 mln ton węgla koksowego i 3,1 mln ton węgla energetycznego.

W samym trzecim kwartale sprzedaż węgla była porównywalna kdk i wyniosła 2,5 mln ton, z czego sprzedaż węgla koksowego wyniosła 1,44 mln ton wobec 1,51 mln ton w II kwartale.

Sprzedaż koksu do odbiorców zewnętrznych wyniosła po trzech kwartałach 2,55 mln ton (spadek o 0,6 proc. rdr). W trzecim kwartale sprzedaż wyniosła 848,2 tys. ton.

W okresie styczeń - wrzesień 2018 roku średnia cena węgla wzrosła o 4,1 proc. rdr.

Średnia cena sprzedaży węgla koksowego JSW po trzech kwartałach wyniosła 658,72 zł za tonę, porównywalnie rok do roku. Cena węgla energetycznego wzrosła o 19,2 proc. rdr do 243,42 zł za tonę, a cena koksu wzrosła o 17,4 proc. rdr do 1.085,56 zł.

W samym trzecim kwartale średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych wyniosła 627,93 zł/t (spadek o 5 proc. kdk), a węgla energetycznego wzrosła o 10 proc. kdk do 259,63 zł/t. Średnia cena sprzedaży koksu spadła o 0,4 proc. w porównaniu do drugiego kwartału tego roku i wyniosła 1.100,17 zł/t.

Gotówkowy koszt wydobycia tony węgla w ujęciu jednostkowym w trzecim kwartale wyniósł 407,11 zł za tonę, co oznacza wzrost o 41,6 proc. rok do roku. Za okres 9 miesięcy wyniósł on 372,02 zł/tonę, tj. 28,9 proc. wyżej rdr, na co wpłynęły wyższe o 28,7 proc. nakłady na produkcję węgla, przy utrzymanej na porównywalnym poziomie produkcji węgla netto.

Z kolei gotówkowy koszt produkcji koksu w trzecim kwartale wyniósł 166,74 zł za tonę i był o 21,1 proc. wyższy niż przed rokiem. Po trzech kwartałach jednostkowy Cash Conversion Cost wzrósł o 6,7 proc. rdr do 152,80 zł/t.

Po trzech kwartałach nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 1.030,6 mln zł, co oznacza wzrost o 86,1 proc. rdr. Nakłady na inwestycje rzeczowe w jednostce dominującej wzrosły rdr o 80 proc. do 870,5 mln zł.

Przepływy operacyjne grupy JSW po trzech kwartałach sięgnęły 2,44 mld zł wobec 2,34 mld zł rok wcześniej. Na koniec września spółka dysponowała 2,2 mld zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA wyniósł minus 0,69x.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane operacyjne JSW za III kwartał 2018 roku oraz kluczowe wyniki finansowe w poszczególnych segmentach działalności grupy.

Dane operacyjne w trzecim kwartale (wg wyliczeń PAP Biznes):


3Q2018 3Q2017 zmiana % YTD2018 YTD2017 zmiana %
Węgiel

Produkcja (mln ton) 3,4 3,5 -2,9% 11,3 11,3 0,0%
Węgiel koksowy (w mln ton) 2,3 2,5 -8,0% 8,1 8,1 0,0%
Węgiel energetyczny (mln ton) 1,1 1 10,0% 3,2 3,2 0,0%
Sprzedaż ogółem JSW (mln ton) 3,5 3,6 -2,8% 11,1 11 0,9%
Węgiel koksowy (w mln ton) 2,5 2,6 -3,8% 8 7,8 2,6%
Węgiel do celów energet. (mln ton) 1 1 0,0% 3,1 3,2 -3,1%
Sprzedaż wewnątrzgrupowa (mln ton) 1 1,1 -9,1% 3,3 3,3 0,0%
Węgiel koksowy (w mln ton) 1 1,1 -9,1% 3,3 3,3 0,0%
Węgiel do celów energet. (mln ton) - - - - - -
Sprzedaż dla odbiorców zewn. (mln) 2,5 2,5 0,0% 7,8 7,7 1,3%
Węgiel koksowy (w mln ton) 1,5 1,5 0,0% 4,7 4,5 4,4%
Węgiel energetyczny (mln ton) 1 1 0,0% 3,1 3,2 -3,1%Koks

Produkcja (mln ton) 0,8 0,9 -11,1% 2,7 2,6 3,8%
Sprzedaż dla odbiorców zewn. (mln ton) 0,9 0,9 0,0% 2,6 2,6 0,0%

Wyniki finansowe wg obszarów działalności wg wyliczeń PAP Biznes (dane w mln zł)


3Q2018 3Q2017 zmiana % YTD2018 YTD2017 zmiana %
Wydobycie i sprzedaż węgla kam.

Sprzedaż od odbiorców zewn. 1 192,80 1 014,30 17,60% 3 871,30 3 786,80 2,2%
Zysk operacyjny segmentu 266,50 352,60 -24,42% 1 499,50 2 168,00 -30,8%
Amortyzacja 146,20 169,70 -13,85% 439,6 508,6 -13,6%
EBITDA 412,70 522,30 -20,98% 1 939,10 2 676,60 -27,6%Wytw. sprzedaż koksu i węglopoch.

Sprzedaż od odbiorców zewn. 1 084,60 906,20 19,69% 3 214,20 2 699,00 19,1%
Zysk operacyjny segmentu 191,10 23,80 702,94% 309 -161,1 -
Amortyzacja 25,10 24,80 1,21% 74,8 71,4 4,8%
EBITDA 216,20 48,60 344,86% 383,8 -89,7 -Pozostała działalność

Sprzedaż od odbiorców zewn. 75,50 70,40 7,24% 200,9 198,6 1,2%
Zysk operacyjny segmentu 22,70 20,30 11,82% 70,6 50 41,2%
Amortyzacja 16,00 14,10 13,48% 47,6 42,3 12,5%
EBITDA 38,70 34,40 12,50% 118,2 92,3 28,1%

(PAP Biznes)

pel/ kuc/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
saintclair
Wybrani wyniki znali. A leszcze szaleja

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki