REKLAMA

Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki InteliWISE S.A.

2022-07-20 17:10
publikacja
2022-07-20 17:10
Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki InteliWISE S.A.
Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki InteliWISE S.A.
fot. Grand Warszawski / / Shutterstock

Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki InteliWISE S.A. - komuniukat

Działając zgodnie z art. 77a ust. 4 Ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Trigon Dom Maklerski S.A. – będąc podmiotem pośredniczącym zawiadamia o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie, o którym mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy:

1) firma (nazwa) wzywającego - Efecte Oyj z siedzibą w Espoo, Finlandia;

2) liczba akcji, na którą ogłoszone będzie wezwanie - 451.686 (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela;

3) dane podmiotu pośredniczącego – Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków;

4) cena, po jakiej wzywający zamierza nabywać akcje – 3,99 PLN (słownie: trzy złote 99/100).

kom abs

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki