REKLAMA

Zakaz publikowania numerów ksiąg wieczystych na Geoportal2

2020-04-07 11:22
publikacja
2020-04-07 11:22

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zobowiązał Głównego Geodetę Kraju do zaprzestania publikowania numerów ksiąg wieczystych na GEOPORTAL2 do czasu wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w tej sprawie - podał Urząd w komunikacie.

fot. Vojtech / / Pexels

Jak podaje UODO, podstawą wydania postanowienia jest uprawdopodobnienie naruszenia przepisów o ochronie danych oraz zagrożenie spowodowania poważnych i trudnych do usunięcia skutków.

Według komunikatu postanowienie zostało wydane 6 kwietnia 2020 r. w ramach prowadzonego wobec Głównego Geodety Kraju postępowania z urzędu w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych dotyczącej udostępniania bez podstawy prawnej na portalu internetowym GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) numerów ksiąg wieczystych.

Urząd poinformował, że 27 marca 2020 r. Prezes UODO wszczął z urzędu dwa postępowania administracyjne: jedno w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez podstawy prawnej, drugie w przedmiocie nałożenia na Głównego Geodetę Kraju administracyjnej kary pieniężnej za brak współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego uprawnień kontrolnych.

Jak podano w komunikacie, UODO zdecydował na początku marca o konieczności przeprowadzenia kontroli u Głównego Geodety Kraju, o czym poinformował go pismem wskazując zakres kontroli oraz termin jej przeprowadzenia. Według komunikatu Urzędu Główny Geodeta Kraju odmówił jednak zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych, czym udaremnił kontrolującym prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. W związku z tym oprócz wszczęcia postępowania administracyjnego, Prezes UODO złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, powołując się na przepis ustawy o ochronie danych osobowych, który stanowi, że kto udaremnia lub utrudnia kontrolującemu prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

UODO wskazuje, że imię i nazwisko, PESEL, informacje o zobowiązaniach finansowych, przysługujących prawach czy sposobie pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości – to tylko niektóre dane o właścicielu nieruchomości dostępne w księdze wieczystej. Dysponując tym numerem można więc mieć dostęp do zawartych w niej danych, co może prowadzić do zagrożeń dla wielu osób, jak m.in. do ponownego wykorzystania danych niezgodnie z pierwotnymi celami przetwarzania, czy nieuprawnionego profilowania właścicieli nieruchomości. Tymczasem żaden z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów regulujących kwestie związane z działalnością Głównego Geodety Kraju, nie uprawnia tego organu do upubliczniania w ramach portalu internetowego GEOPORTAL2 danych dotyczących numerów ksiąg wieczystych.

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe to nie tylko informacje, które w sposób bezpośredni identyfikują osobę fizyczną, ale i takie, które pozwalają na jej pośrednią identyfikację. Zatem do danych osobowych należy zaliczyć także numer księgi wieczystej, ponieważ dzięki niemu można uzyskać wiele informacji o właścicielu konkretnej nieruchomości" - podkreśla komunikat.

UODO przypomina też, że Prezes Urzędu, a wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wielokrotnie występował do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących udostępniania przez właściwe organy danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś

mww/ drag/

Źródło:PAP
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (4)

dodaj komentarz
piotr944
To zwykła głupota szefa UODO.
Bo jak ma się jego zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Głównego Geodetę Kraju (poprzez ujawnianie w Geoportalu2 numerów ksiąg wieczystych) do faktu, że można każdy taki numer uzyskać odpłatnie od prywatnej firmy, np.Data Matters Global Limited, z siedzibą Office No. 22, Alpha
To zwykła głupota szefa UODO.
Bo jak ma się jego zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Głównego Geodetę Kraju (poprzez ujawnianie w Geoportalu2 numerów ksiąg wieczystych) do faktu, że można każdy taki numer uzyskać odpłatnie od prywatnej firmy, np.Data Matters Global Limited, z siedzibą Office No. 22, Alpha Centre, Providence, Mahe, Seszele, e-mail: pomoc@ksiegiwieczyste.pl (link do strony: https://ksiegiwieczyste.pl/PoNumerzeDzialki.html), cena 39,90 zł. za jeden numer.
Czyli, według UODO, ujawnianie numerów za darmo w w Geoportal2 jest przestępstwem, a ujawnianie za pieniądze jest cacy.
Działanie UODO w tej sprawie wygląda na próbę naganiania klientów prywatnym firmom, bo takich jak wyżej wskazana jest na naszym rynku kilka.
I za ile?
I ludzie, nie piszcie głupot (np. farabeuf)
farabeuf
w obydwu przypadkach jest to łamanie prawa, te prywatne firmy które podają odpłatnie te dane też ktoś powinien zrobić z tym porządek
farabeuf
ciekawe ile kaski przytulił Główny Geodeta za udostępnianie tych danych np. potencjalnym deweloperom. niestety kolejna patologia
kozey
haha, myślicie, że dlaczego to blokują ? są w sieci serwisy, w których za ~50zł dostaniesz dostęp do wirtualnej księgi wieczystej po numerze działki, w niej wszystkie informacje o służebnościach, kredytach itp.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki