2,5000 zł
-4,08% -0,1000 zł
ZWG SA (ZWG)

Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 15%

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-18
Skrócona nazwa emitenta
ZWG S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 15%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ZWG S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2014 roku otrzymał, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od:

Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informujące, iż Fundusz przekroczył próg 15% ogólnej liczby głosów w wyniku wykonania postanowień umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie zawartej w dniu 16 lipca 2014 roku. Fundusz nabył od WS TRUST sp. z o.o. 4.906.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect. Akcje Emitenta zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Funduszu w dniu 16 grudnia 2014 roku.

Przed dokonaniem transakcji Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał 0 akcji Emitenta co stanowiło 0% udziału w kapitale zakładowym Emitenta; liczba głosów na WZA Emitenta posiadanych przez Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych przed zmianą wynosiła 0 i stanowiła 0% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Po zawarciu wyżej wymienionej transakcji liczba aktualnie posiadanych przez Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych akcji Emitenta wynosi 4.906.000 akcji, co stanowi 17,47 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz posiada 4.906.000 głosów z tych akcji, co stanowi 17,47 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Towarzystwo, jako podmiot zarządzający funduszami inwestycyjnymi, nie wyklucza zwiększania, jak i zmniejszania stanu zaangażowania w ZWG S.A. w ramach Funduszu, jak i innych zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Zgodnie z treścią zawiadomienia w odniesieniu do Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nie występują podmioty zależne posiadające Akcje Emitenta oraz osoby, o których mowa art. 87 ust.1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-18 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2014-12-18 Edward Brzózko Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.