REKLAMA

ZUK: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku

2021-06-29 22:03
publikacja
2021-06-29 22:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZUK_ESPI_RB_18_2021_zalacznik_1..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZUK_ESPI_RB_18_2021_zalacznik_2..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [„Spółka”] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku [„ZWZ”].
ZWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ projekt uchwały uchwała 8/2021 został poddany pod głosowanie, lecz uchwała nie została podjęta.
W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ Spółka informuje, że sprawozdania roczne Spółki będące przedmiotem głosowania w ramach punktów 8.1 oraz 8.2 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 30 kwietnia 2021 r., natomiast sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 będące przedmiotem głosowania w ramach punktu 8.4 przyjętego porządku obrad ZWZ oraz Sprawozdanie z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. będące przedmiotem zaopiniowania w ramach punktu 8.7 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym odpowiednio nr 17/2021 oraz 16/2021.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].
Załączniki
Plik Opis
ZUK_ESPI_RB_18_2021_zalacznik_1..pdfZUK_ESPI_RB_18_2021_zalacznik_1..pdf Uchwały ZWZ
ZUK_ESPI_RB_18_2021_zalacznik_2..pdfZUK_ESPI_RB_18_2021_zalacznik_2..pdf Załącznik do uchwały nr 18/21

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Sławomir Jędrzejczak Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki