REKLAMA

ZUK: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 roku

2021-06-02 20:31
publikacja
2021-06-02 20:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZUK_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_dzien_29.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZUK_Projekty_uchwal_na_ZWZ_zwolane_na_dzien_29.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZUK_SRN_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZUK_Staporkow_RBR_-_ocena_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_-_projekt.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą
w Stąporkowie działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 roku na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Stąporkowie przy ul. Górniczej 3 (budynek biurowca sala konferencyjna I piętro).

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz Sprawozdaniem z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.” wraz z projektem oceny ww. sprawozdania ze strony firmy audytorskiej, Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej, które ma być przedmiotem zatwierdzenia w ramach pkt 9.4 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również ostateczna ocena firmy audytorskiej do sprawozdania z wynagrodzeń zostaną przekazane do publicznej wiadomości po ich odpowiednio przyjęciu/sporządzeniu, co powinno nastąpić w drugim tygodniu czerwca br.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...).
Załączniki
Plik Opis
ZUK_Ogloszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 29.06.2021.pdfZUK_Ogloszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 29.06.2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
ZUK_Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 29.06.2021.pdfZUK_Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 29.06.2021.pdf Projekty uchwał
ZUK_SRN o wynagrodzeniach.pdfZUK_SRN o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach
ZUK Stąporków RBR - ocena sprawozdania o wynagrodzeniach - projekt.pdfZUK Stąporków RBR - ocena sprawozdania o wynagrodzeniach - projekt.pdf Projekt oceny biegłego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 SŁAWOMIR JĘDRZEJCZAK PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki