REKLAMA

ZE PAK S.A.: Nabycie przez spółkę zależną ZE PAK S.A., tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. projektu wiatrowego

2022-12-02 18:05
publikacja
2022-12-02 18:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-02
Skrócona nazwa emitenta
ZE PAK S.A.
Temat
Nabycie przez spółkę zależną ZE PAK S.A., tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. projektu wiatrowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ZE PAK SA („Spółka”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2022 roku PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (tj. spółka zależna od Spółki) („PAK-PCE”) nabyła od osoby fizycznej („Sprzedający”) 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy („Udziały”), stanowiących łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod nazwą Elektrownie Wiatrowe Dobra sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Spółka Projektowa”).

PAK-PCE nabyła Udziały od Sprzedającego („Transakcja”) w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na realizacji instalacji OZE w obrębie gminy Dobra, powiat turecki, województwo wielkopolskie („Przedsięwzięcie Inwestycyjne”).

Przedsięwzięcie Inwestycyjne przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 2 (dwóch) turbin wiatrowych o łącznej mocy 7,8 MW („Farma”). Warunki wietrzne w tym regionie pozwalają szacować roczną produkcję Farmy na ok. 24 GWh. Projekt posiada komplet pozwoleń administracyjnoprawnych pozwalających na rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przy turbinach wiatrowych. Łączne szacowane nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz realizacją Farmy wyniosą blisko 17 mln EUR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-02 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2022-12-02 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
2022-12-02 Andrzej Janiszowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki