REKLAMA

ZAMET S.A.: Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku.

2021-06-09 22:05
publikacja
2021-06-09 22:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal._Zadanie_uzupelnienia_porzadku_obrad_ZWZ_ZAMET.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._Nowy_porzadek_obrad_ZWZ_ZAMET.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._Projekty_uchwal_ZWZ_ZAMET.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-09
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: „Spółka” lub „Emitent”), informuje o otrzymaniu od Quercus TFI S.A. działającego w imieniu funduszy inwestycyjnych będących akcjonariuszami posiadającymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, żądania uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku, o następujący punkt: „Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków spółki oraz z zysku za rok 2020” wraz z projektem uchwały do zgłoszonego punktu.
Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3-4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść otrzymanego żądania wraz ze zgłoszonym projektem uchwały, a także:
- nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku - ze wskazaniem nowego punktu,
- projekty uchwał które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku - z uwzględnieniem projektu uchwały zgłoszonego przez Quercus TFI S.A.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym treść ogłoszenia o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz formularze do głosowania - uwzględniające uzupełniony porządek obrad, dostępne są na stronie internetowej Emitenta, tj. www.zametsa.com
Załączniki
Plik Opis
Zal. Zadanie uzupelnienia porzadku obrad ZWZ ZAMET.pdfZal. Zadanie uzupelnienia porzadku obrad ZWZ ZAMET.pdf
Zal. Nowy porządek obrad ZWZ ZAMET.pdfZal. Nowy porządek obrad ZWZ ZAMET.pdf
Zal. Projekty uchwał ZWZ ZAMET.pdfZal. Projekty uchwał ZWZ ZAMET.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-09 Adrian Smeja Wiceprezes Zarządu
2021-06-09 Rafał Komorowski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki