REKLAMA

XTPL S.A.: Złożenie wniosku patentowego.

2022-09-19 08:31
publikacja
2022-09-19 08:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-19
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Złożenie wniosku patentowego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. [“Emitent”, “Spółka”, „XTPL”] informuje, że w dniu 16 września 2022 roku, w godzinach wieczornych, Emitent złożył do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych [USPTO] wniosek patentowy w zakresie opracowanego przez XTPL rozwiązania technologicznego dotyczącego wydruku zaawansowanych trójwymiarowych połączeń elektronicznych o dużej gęstości upakowania.

Zarząd Emitenta uznał, że złożenie opisanego wniosku patentowego stanowi informację poufną, gdyż w przypadku podmiotu działającego w sektorze nowoczesnych technologii jednym z elementów, które mogą być brane pod uwagę przez inwestorów przy decyzjach dotyczących instrumentów finansowych Emitenta jest skuteczne zabezpieczenie przez Spółkę jej własności intelektualnej i przemysłowej, która wpływa na jej wartość.

W ocenie Zarządu Spółki, zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz szerokiego zakresu posiadanej ochrony patentowej (zarówno w formie przyznanych patentów, jak i dokonanych zgłoszeń patentowych) stanowi istotną przewagę konkurencyjną Emitenta i może przyczynić się do zapewnienia XTPL odpowiedniej pozycji negocjacyjnej w przypadku negocjacji umów komercyjnych. Spółka w swoim portfolio posiada aktualnie 25 zgłoszeń patentowych i łącznie 3 przyznane patenty.

Z przyczyn wyżej opisanych informacja dotycząca złożenia wskazanego wniosku patentowego w opinii Zarządu Emitenta spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title:


Filing a patent application.


Legal Basis:


Article 17(1) MAR – inside information


Content of the Report:


The Management Board of XTPL S.A. (“Issuer”, “Company”, “XTPL”) hereby
announces that on September 16th, 2022, the Issuer filed a patent
application with the United States Patent and Trademark Office (USPTO)
relating to the XTPL-developed technological solution of printing of
advanced three-dimensional electronic connections with high packing
density.


The Issuer's Management Board has decided that the submission of the
said patent application is inside information, as in the case of an
entity operating in the deep-tech sector, effective protection by the
Company of its intellectual and industrial property, a factor which
influences the Company value, is one of the elements that investors may
take into account when making decisions about the Issuer's financial
instruments.


In the opinion of the Company’s Management Board, ensuring an
appropriate level of security and extensive patent protection (both in
the form of obtained patents and submitted patent applications) is a
significant competitive advantage for the Issuer and may contribute to
ensuring an appropriate bargaining position when negotiating commercial
contracts. The Company's portfolio currently includes 25 patent
applications and a total of 3 patents granted.


Accordingly, in the Management Board’s opinion, the information on
submission of the patent application meets the criteria of inside
information within the meaning of Article 7(1) MAR.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-19 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki