REKLAMA

XTPL S.A.: Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowaniu przez NCBiR

2020-12-28 16:10
publikacja
2020-12-28 16:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-28
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowaniu przez NCBiR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. (“Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 48/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku informuje, że w dniu dzisiejszym (28 grudnia 2020 roku) otrzymał informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) w dniu 23 grudnia 2020 roku umowy z Emitentem o dofinansowanie w konkursie 1/1.1.1/2020 – "Szybka ścieżka", organizowanym przez NCBiR w zakresie projektu opracowanego przez Emitenta pt. "Innowacyjna technologia precyzyjnej depozycji siatek przewodzących do zastosowań w wyświetlaczach OLED nowej generacji" (“Projekt”).

Głównym założeniem Projektu jest opracowanie addytywnej technologii druku ultra-precyzyjnych struktur metalicznych, mających na celu redukcję rezystancji transparentnej katody w wyświetlaczach nowej generacji typu TE-OLED.

· Całkowity koszt realizacji Projektu: 16 003 028,33 zł;

· Wartość dofinansowania: 11 673 831,24 zł;

· Okres realizacji: 01.07.2020 - 30.06.2023.

Zarząd Emitenta uznał powyższy fakt za informację poufną, gdyż dotacje stanowią istotny element finansowania działalności Emitenta. Projekt wzmocni dalszy rozwój strategicznego dla Emitenta obszaru technologii nowoczesnych wyświetlaczy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






In relation to the ESPI Current Report No. 48/2020 of 30 November 2020,
the Management Board of XTPL S.A. (the “Issuer”) announces that today
(28 December 2020) it has received information that on 23 December 2020
the National Centre for Research and Development (“NCBR”) signed an
agreement on co-financing, under the 1/1.1.1/2020 – “Fast Track”
competition organized by NCBR, for the Issuer’s project “Innovative
technology for precise deposition of conductive mesh for application in
new generation OLED displays” (the “Project”).


The main objective of the Project is to develop an additive printing
technology of ultra-precise metallic structures designed to reduce
resistance of the transparent cathode in new generation TE-OLED displays.


· The total cost of the Project is: PLN 16,003,028.33;


· Co-financing value: PLN 11,673,831.24;


· Implementation period: 1 July 2020 – 30 June 2023.


In the opinion of the Issuer’s Management Board the above fact is inside
information, as grants constitute an important element of financing the
Issuer's operations. The Project will contribute to further development
of the Issuer’s strategic area of modern display technologies.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-28 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Jak odzyskać pieniądze. Sposoby na dłużników.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki