Wymiar czasu pracy niepełnosprawnych w 2014 r.

Pracownicy niepełnosprawni objęci są odrębnymi przepisami w zakresie norm czasu pracy, wynikającymi z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jednakże w odniesieniu do metodyki obliczania obowiązującego ich wymiaru czasu pracy zastosowanie znajdują ogólne przepisy Kodeksu pracy.

Normy czasu pracy

Normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych mają charakter sztywny, a nie przeciętny. Oznacza to, że nie mogą być one wydłużane ponad ustawowe normy, chyba że tak wynika z odrębnych przepisów.

niepełnosprawny pracownik» Niepełnosprawny w firmie. Czy to się jeszcze opłaca?
Czas pracy wszystkich osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji). Natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną) wyda zaświadczenie o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy wobec tego pracownika.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji, w obowiązującym obecnie brzmieniu, został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny. Wyrokiem TK z dnia 13.06.2013 r., sygn. akt K 17/11 (Dz. U. poz. 791) wspomniany przepis, w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconych norm czasu pracy do osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości ich stosowania, został uznany za niezgodny z Konstytucją RP. Jeżeli przepis ten nie zostanie zmieniony, przestanie obowiązywać z dniem 10 lipca 2014 r., czyli po upływie 12 miesięcy od dnia publikacji wyroku.

Ustawa o rehabilitacji przewiduje dwa wyjątki w zakresie obowiązywania norm czasu pracy wymienionych w art. 15. Nie stosuje się ich:

  • do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad niepełnosprawnym wyrazi na to zgodę.

Wymiar czasu pracy

Jak podatkowo rozliczyć dotację unijną»Jak podatkowo rozliczyć dotację unijną
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych oblicza się w oparciu o art. 130 K.p. W tym celu należy:

pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

W 2014 r. dniami świątecznymi przypadającymi w innym dniu niż niedziela, które obniżają wymiar czasu pracy, są: 1 stycznia - Nowy Rok (środa), 6 stycznia - Trzech Króli (poniedziałek), 21 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek), 1 maja - Święto Państwowe (czwartek), 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja (sobota), 19 czerwca - Boże Ciało (czwartek), 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (piątek), 1 listopada - Wszystkich Świętych (sobota), 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (wtorek), 25 i 26 grudnia - pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia (czwartek i piątek).

Tabele obok przedstawiają wymiary czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2014 r. w odniesieniu do norm wynoszących 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień.

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe w 2014 r.

Mie-
siąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

I

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 2 dni)

147

21

II

(35 godz. × 4 tyg.)

140

20

III

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień)

147

21

IV

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) - (7 godz. × 1 dzień)

147

21

V

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) - (7 godz. × 2 dni)

140

20

VI

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 1 dzień)

140

20

VII

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni)

161

23

VIII

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 1 dzień)

140

20

IX

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni)

154

22

X

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni)

161

23

XI

(35 godz. × 4 tyg.) - (7 godz. × 2 dni)

126

18

XII

(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 2 dni)

147

21

Łącznie

1.750

250


Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe w 2014 r.

Mie-
siące

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

I-III

(35 godz. × 12 tyg.) + (7 godz. × 4 dni) - (7 godz. × 2 dni)

434

62

IV-VI

(35 godz. × 13 tyg.) - (7 godz. × 4 dni)

427

61

VII-IX

(35 godz. × 13 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 1 dzień)

455

65

X-XII

(35 godz. × 13 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 4 dni)

434

62

Łącznie

1.750

250


Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe w 2014 r.

Mie-
siące

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

I-IV

(35 godz. × 17 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 3 dni)

581

83

V-VIII

(35 godz. × 17 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) - (7 godz. × 4 dni)

581

83

IX-XII

(35 godz. × 17 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 4 dni)

588

84

Łącznie

1.750

250


Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy w 2014 r.

Miesiące

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba
dni

I-XII

(35 godz. × 52 tyg.) + (7 godz. x 1 dzień) - (7 godz. × 11 dni)

1.750

250

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

autor: Ewa Madejek Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 2013-11-28
Rozwiązywanie umów o pracę w orzecznictwie SN. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~xkpx

Szanowni Państwo! Jestem studentką trzeciego roku studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa na UJ. Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół tego, jak mówimy o niepełnosprawności we współczesnej polszczyźnie. W związku z tym bardzo proszę osoby niepełnosprawne o wypełnienie krótkiej ankiety. https: //docs.google.com/forms/d/17Nx4k052pSCrSL-tcu28EdOtfRLLa-x0KL-EwGZZNKM/viewform Serdecznie dziękuję i pozdrawiam!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 3 ~nawrockiadam

jest 7 godzin i koniec i powinni sie trzymac

! Odpowiedz
0 1 ~nawrockiadam

tak do inspekcji pracy tak jest w Probecie w Tomaszowie Maz TAM to jest obóz pracy to poco te szkolenia i mydlenie mam oczu

! Odpowiedz
0 1 ~niepelnosprawny

Do inspekcji pracy trzeba ich wszystkich podać,niech ich sprawdzają jak najczęściej będą kary to będę się obawiać łamać przepisy-czują się bezkarni dlatego tak jest.Ludzie przecież Nas jest wiekrzosc nie możemy dac sobą pomiatać i tak Nas życie srogo ukaralo !!!!NIEPEŁNOSPRAWNY

! Odpowiedz
1 0 ~bob

A u mnie w pracy niepełnosprawny ( chodzi o oczy) pan masażysta pracuje po 5-6 h a zdaża się , że po 3-4 h idzie do domu ... Jest nie do ruszenia, "chodzą koło niego na paluszkach" bo przecież pracodawca dostaje na niego kasę z pefronu ...

! Odpowiedz
1 0 ~zygmunt

a ileż tych pieniędzy masz z pefronu ? najpierw się zorientuj a potem udzielaj komentarzy! niepełnosprawy już się w pracy nie opłaca ! tylko dobra wola pracodawcy buahahaha

! Odpowiedz
0 0 ~Pefron odpowiada ~zygmunt

75 % wszystkich kosztów zatrudnienia

! Odpowiedz
1 0 ~RW

Pracodawca nie zaplaci tobie za godzine, którą zostajesz dluzej bo mieści sie ona w twoim etacie, a lekarz wydał tobie zdolność do pracy w pełnym wymiarze godzin.

! Odpowiedz
4 2 ~aa

Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Pracuję na pełen etat. Dziś pracodawca poinformował mnie, że zmieniły się przepisy i teraz niepełnosprawni będą pracować po 7 godz. Powiedział jednak, że on potrzebuje pracowników na 8 godz. i dał mi do podpisania wniosek do lekarza, że chce pracować 8 godz. Można było z tego zrozumieć, że jeśli nie podpiszę to mnie zwolni. Chcąc utrzymać pracę podpisałem ten wniosek i poszedłem do lekarza, który podbił brak przeciwwskazań. Mam pytanie czy pracodawca będzie mi musiał dopłacać za tą dodatkową godzinę czy moje wynagrodzenie zostanie bez zmian?Proszę o pomoc

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 3 ~niepełnosprawny

ja tez pracuje w firmi Jantar i oni maja tez przepisy gdzies nie wiem ze nie ma kontroli nad tymi firmami oni biora za nas pieniadze i traktuja jak murzynów

! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl