Miziołek: Włączenie Polski do rynków rozwiniętych miało niewielki wpływ na koniunkturę

Decyzja FTSE Russell sprzed roku o włączeniu akcji polskich spółek do indeksów rynków rozwiniętych miała relatywnie niewielki wpływ na koniunkturę na polskim rynku akcji. Wynikało to przede wszystkim ze stosunkowo niewielkiego znaczenia indeksów FTSE dla rynków rozwiniętych – uważa profesor Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) Tomasz Miziołek.

„Decyzja FTSE Russell o włączeniu akcji polskich spółek do indeksów grupujących walory firm należące do rynków rozwiniętych (przede wszystkim FTSE Developed Index) miała relatywnie niewielki wpływ na koniunkturę na polskim rynku akcji” – powiedział PAP Biznes profesor ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego Tomasz Miziołek.

Jego zdaniem wynikało to przede wszystkim ze stosunkowo niewielkiego znaczenia indeksów FTSE Russell obejmujących rynki rozwinięte, zarówno, jeśli chodzi o fundusze zarządzane pasywnie, jak też fundusze zarządzane aktywnie.

”Niewielka skala napływu kapitału ze strony funduszy inwestujących na rynkach rozwiniętych była spowodowana zarówno znikomą wagą polskich spółek w indeksach rynków rozwiniętych (obecnie udział polskich firm w indeksach FTSE Developed Index, FTSE Developed ex-US Index i FTSE Developed Europe Index wynosi odpowiednio 0,11 proc., 0,29 proc. i 0,53 proc. – przyp. PAP Biznes) oraz stosunkowo niewielkimi aktywami funduszy ETF i indeksowych, odwzorowujących wyniki tych indeksów” – powiedział Tomasz Miziołek.

Profesor Miziołek wskazał, że jedynymi liczącymi się funduszami pasywnego inwestowania posługującymi się indeksami FTSE są fundusze Vanguarda oraz Schwab International Equity ETF.

„Te same czynniki miały także decydujące znaczenie dla odpływów kapitału w wyniku sprzedaży akcji przez fundusze z ekspozycją na rynki wschodzące, przy czym – tak jak szacowano przed reklasyfikacją Polski w indeksach FTSE Russell – ich rozmiar był prawdopodobnie większy niż napływu kapitału ze względu na większą wagę Polski w indeksach rynków wschodzących” – dodał.

W jego ocenie należy przy tym pamiętać, że „przepływy kapitału były na ogół rozłożone w czasie, co zmniejszyło ich wpływ na notowania, za wyjątkiem dnia efektywnej reklasyfikacji”.

Polskie akcje w zależności od instytucji odpowiedzialnej za tworzenie benchmarku, są klasyfikowane jako należące do rynków rozwiniętych (FTSE Russell, Stoxx) lub rynków wschodzących (MSCI, S&P).

Przed ich włączeniem do rodziny indeksów rynków rozwiniętych FTSE Russell pojawiały się głosy, że równoczesne ich klasyfikowanie przez MSCI jako przedstawiciela rynków wschodzących może przekładać się na szersze zainteresowanie inwestorów, operujących w każdym z tych segmentów geograficznych.

„Osobiście trudno mi dopatrzyć się pozytywnych konsekwencji tego, że polski rynek jest inaczej klasyfikowany przez FTSE Russell, inaczej zaś przez takich dostawców indeksów jak MSCI czy S&P Dow Jones Indexes” – ocenił profesor Miziołek.

W jego opinii „w długoterminowej perspektywie (a taką należy przede wszystkim rozważać) wielkość napływu kapitału ze strony funduszy międzynarodowych deklarujących aktywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym, zależy bowiem przede wszystkim od względnej atrakcyjności firm z danego kraju w porównaniu do spółek z innych państw, nie zaś od takiej bądź innej przynależności indeksowej”.

Inaczej wyglądają podstawy decyzji inwestycyjnych funduszy pasywnych.

Zdaniem Tomasza Miziołka „z kolei w przypadku międzynarodowych funduszy ETF oraz funduszy indeksowych największe znaczenie ma waga kraju w portfelu indeksu, która jest głównie zdeterminowana wartością rynkową i płynnością akcji”.

„Jeżeli nawet waga Polski w indeksach rynków rozwiniętych jest obecnie względnie niewielka, to znacznie korzystniejsze wydaje się pozycjonowanie w gronie tych rynków, gdyż +tort+ do podziału jest w tym wypadku znacznie większy niż w przypadku rynków wschodzących” – zaznaczył.

„Należy więc liczyć na to, że w ślad za ubiegłoroczną decyzją FTSE Russell pójdą pozostałe wiodące firmy indeksowe, zaliczając Polskę do grona rynków rozwiniętych” – dodał.

Przed włączeniem akcji polskich spółek do indeksów rynków rozwiniętych z rodziny FTSE Russell analitycy JP Morgan wskazywali na ryzyko, że dojdzie do zmniejszenia się pokrycia analitycznego.

„Trudno mi jednoznacznie odnieść się do możliwości wystąpienia tego rodzaju ryzyka. Jego pojawienie się jest oczywiście prawdopodobne, ale (…) znacznie większe znaczenie będzie chyba miał post-MiFID-owski unbundling (rozdział odpłatności usług brokerskich i analitycznych, wdrożony przez regulację unijną MiFID 2 z początkiem 2018 roku – przyp. PAP Biznes)” – powiedział Tomasz Miziołek.

„Polski rynek, chociażby z uwagi na wysokie tempo wzrostu gospodarczego i konkurencyjne wyceny spółek wydaje się mieć pod tym względem dość korzystne perspektywy. Uważam zatem, że istotne ograniczenie researchu raczej nam nie grozi” – dodał.

Profesor ocenił, że włączenie polskich spółek do indeksów rynków rozwiniętych będzie miało zapewne długoterminowe pozytywne konsekwencje.

„To prestiżowe wydarzenie powinno bowiem spowodować wzrost zaufania inwestorów (głównie instytucjonalnych) do polskiego rynku akcji, co może w dłuższym horyzoncie przełożyć się na napływ nowego kapitału do polskich firm, a w konsekwencji do wzrostu ich wycen rynkowych” – powiedział Miziołek.

Jednak warunkiem koniecznym jest utrzymanie pozytywnych tendencji makroekonomicznych oraz stabilnej polityki fiskalnej – w ocenie Miziołka bez tych atutów znaczenie inkluzji akcji polskich spółek do indeksów rynków rozwiniętych może okazać się w długim horyzoncie niewielkie. (PAP Biznes)

maq/ gor/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
GPW 1,35% 37,50
2019-10-14 17:00:00
WIG -0,44% 56 647,08
2019-10-14 17:15:01
WIG20 -0,53% 2 148,53
2019-10-14 17:15:00
WIG30 -0,47% 2 431,70
2019-10-14 17:15:00
MWIG40 -0,44% 3 613,37
2019-10-14 17:15:01
DAX -0,20% 12 486,56
2019-10-14 17:37:00
NASDAQ -0,10% 8 048,65
2019-10-14 22:03:00
SP500 -0,14% 2 966,15
2019-10-14 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.