REKLAMA

WZ Celon Pharma zdecyduje o upoważnieniu zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego

2021-01-20 18:46
publikacja
2021-01-20 18:46
fot. Grand Warszawski / Shutterstock

Akcjonariusze Celonu Pharmy zdecydują 16 lutego o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 15 mln akcji - wynika z projektów uchwał na WZ. Zarząd planuje pozyskać co najmniej 160 mln euro. Akcjonariusze zagłosują także ws. ustalenia programów motywacyjnych na lata 2021-2030.

Zarząd Celon Pharma ma zostać uprawniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Upoważnienie ma być udzielone na trzy lata. Emisja ma odbyć się z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, z jednoczesnym przyznaniem prawa pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 1 proc. kapitału zakładowego.

"Podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością stworzenia warunków dla sprawnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki na potrzeby związane z dokapitalizowaniem spółki i pozyskaniem kapitału w dogodnym momencie. (...) Pozyskane finansowanie pozwoli w szczególności na kontynuację rozwoju leków z innowacyjnego portfela spółki, w tym na osiągnięcie zamierzonych kamieni milowych w prowadzonych programach badawczych" - podano w projekcie uchwały.

Ostateczna cena emisyjna akcji ma być ustalona przez zarząd, przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu w ramach oferty publicznej. W środę za zamknięciu sesji kurs akcji Celonu Pharmy wynosił 52 zł.

"Zarząd uważa, że potrzeby kapitałowe spółki związane z planami inwestycyjnymi w latach 2021-2025, które dotyczą w znacznej większości intensywnego rozwoju projektów leków innowacyjnych (ok. 75-85 proc.), lecz także w mniejszej części rozbudowy mocy produkcyjnych, zakupu kluczowych licencji technologicznych oraz rozbudowy sieci sprzedażowej, mogą wynieść łącznie około 360-480 mln euro" - podano w uzasadnieniu uchwały.

"Jednocześnie zarząd uważa, że w tym samym okresie planowane wpływy finansowe z bezzwrotnych dofinansowań leków innowacyjnych, płatności z tytułu sprzedaży licencji oraz z środków wypracowanych na istniejącym biznesie leków generycznych, mogą przynieść około 240-300 mln euro" - dodano.

Jak podano, zarząd planuje pozyskać więc w ramach kapitału docelowego co najmniej 160 mln euro z emisji 13 mln akcji w ramach oferty publicznej przeprowadzanej na podstawie prospektu. Pozostałe 2 mln akcji w ramach kapitału docelowego (tzw. transza dodatkowa) mogą zostać zaoferowane w sytuacji, gdy popyt na akcje będzie znacząco przekraczał liczbę akcji oferowanych w transzy podstawowej.

"Przed nami lata intensywnego rozwoju w segmencie leków innowacyjnych. Oprócz kolejnych projektów, planowanych w rozwoju klinicznym, które chcemy sfinansować do fazy II POC w ciągu kolejnych 5 lat, dla wybranych wskazań specjalistycznych chcemy mieć możliwość, zakupu licencji technologicznych oraz finansowania rozwoju naszych projektów w III fazie. To pociąga za sobą rozbudowę mocy wytwórczych na potrzeby badań klinicznych, ale i sieci sprzedażowej poza granicami Polski" - poinformował w komunikacie prasowym prezes Maciej Wieczorek.

Ponadto, na zaplanowanym na 16 lutego walnym zgromadzeniu będzie głosowana uchwała ws. programów motywacyjnych dla członków zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla spółki. Programy mają dotyczyć lat obrotowych 2021-2030.

"Celem realizacji programów motywacyjnych będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości spółki poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w każdym z programów motywacyjnych ze spółką i jej celami" - podano w projekcie uchwały.

Programy motywacyjne realizowane będą poprzez emisję i przydział nie więcej niż 2 mln imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 2 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru. Łączna liczba warrantów zaoferowanych w danym roku obrotowym w ramach obu programów będzie nie większa niż 200 tys. (PAP Biznes)

sar/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki