REKLAMA

WOODPECKER.CO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 września 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

2023-08-18 11:59
publikacja
2023-08-18 11:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Formularz_do_glosowania_na_WZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_wrzesien_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_Woodpecker.co_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_NWZ_-_Dopuszczenie,_MSR,_Przewodniczacy_RN,/static/att/emitent/2023-08/Polityka-wynagrodzen_202308180631377309.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_pelnomnictwa_na_WZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_dot._zmian_Statutu_do_ogloszenia_o_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-18
Skrócona nazwa emitenta
WOODPECKER.CO S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 września 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 września 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
- treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 20.09.2023 r.,
- treść proponowanych zmian w Statucie Spółki,
- projekty uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu Spółki,
- wzór pełnomocnictwa,
- formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Załączniki
Plik Opis
Formularz do głosowania na WZ.pdfFormularz do głosowania na WZ.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wrzesień 2023.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ wrzesień 2023.pdf
Polityka wynagrodzeń.pdfPolityka wynagrodzeń.pdf
Statut Woodpecker.co S.A..pdfStatut Woodpecker.co S.A..pdf
Uchwały NWZ - Dopuszczenie, MSR, Przewodniczący RN, Polityka Wynagrodzeń.pdfUchwały NWZ - Dopuszczenie, MSR, Przewodniczący RN, Polityka Wynagrodzeń.pdf
Wzór pełnomnictwa na WZ.pdfWzór pełnomnictwa na WZ.pdf
Załącznik dot. zmian Statutu do ogłoszenia o NWZ.pdfZałącznik dot. zmian Statutu do ogłoszenia o NWZ.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-18 Mateusz Tarczyński Prezes Zarządu
2023-08-18 Maciej Cieśla Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki