1,3100 zł
0,00% 0,0000 zł
WIKANA SA (WIK)

Stanowisko Emitenta w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej WIKANA

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-26
Skrócona nazwa emitenta
WIKANA
Temat
Stanowisko Emitenta w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej WIKANA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”, „Spółka”), w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, ogłoszonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, a także kierując się zaleceniami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA oraz pozostałych unijnych i krajowych organów sprawujących nadzór nad rynkami finansowymi, informuje o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz choroby COVID-19 na działalność, wyniki finansowe lub perspektywy Emitenta lub Grupy Kapitałowej WIKANA.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego nie ma możliwości określenia ostatecznego wpływu wirusa SARS-CoV-2, który jest uzależniony od czynników niezależnych od Emitenta. Spodziewane skutki epidemii mogą mieć jednak potencjalnie niekorzystny wpływ. Nie zmienia to jednak faktu, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu, według najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta, powyższe nie wpływa istotnie na bieżącą działalność Emitenta czy Grupy Kapitałowej WIKANA.

Na podstawie wstępnych analiz Emitent dokonał oceny możliwych przyszłych skutków epidemii, w szczególności na:

- dynamikę sprzedaży lokali mieszkalnych lub usługowych w postaci: opóźnień w podpisywaniu umów rezerwacyjnych, przedwstępnych, deweloperskich oraz aktów przenoszących własność lokali, w szczególności poprzez ograniczone działanie kancelarii notarialnych oraz możliwe opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków kredytowych klientów spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta i wypłat transz kredytowych, potencjalne zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów hipotecznych przez banki lub inne zakłócenia na rynku mieszkaniowym lub bankowym, a także ewentualne zachorowania klientów bądź objęcie ich kwarantanną,

- wydłużenie postępowań administracyjnych w urzędach (dotyczących wydawania decyzji m.in. o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie), postępowań dotyczących pozyskiwania finansowania w bankach (w zakresie finansowania bieżących oraz planowanych przedsięwzięć deweloperskich), a także postępowań sądowych (w szczególności przed sądem wieczystoksięgowym),

- terminowość realizacji projektów (bieżących oraz będących w przygotowaniu), m.in. w związku z możliwymi opóźnieniami w realizacji robót budowlanych spowodowanymi przez potencjalne braki w personelu budowlanym lub zachwianie ciągłości dostaw materiałów i komponentów;

- dostępność i warunki nowego finansowania, jeżeli banki i inni pożyczkodawcy zostaną istotnie dotknięci przedłużającym się spowolnieniem gospodarczym.

W ocenie Zarządu Emitenta, w zależności od okresu trwania obecnej sytuacji oraz istotności ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe, istnieje zagrożenie spowolnienia gospodarczego, które w dłuższym terminie może mieć wpływ na rynek nieruchomości, w tym przede wszystkim na popyt, ale także na dostępność i warunki finansowania inwestycji oraz harmonogramy przedsięwzięć deweloperskich.

Powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Ostateczny wpływ skutków pandemii i stopień tego wpływu jest obecnie nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Spółki.

Emitent na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z wpływem wirusa SARS-CoV-2 oraz choroby COVID-19 na działalność Grupy. Obecnie Zarząd nie jest w stanie oszacować skali wpływu pandemii na wyniki przyszłych okresów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Piotr Kwaśniewski Prezes Zarządu
2020-03-26 Paweł Chołota Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.