REKLAMA

WIELTON S.A.: Aktualizacja strategii wzrostu Grupy Wielton i cele na rok 2021

2021-02-11 10:49
publikacja
2021-02-11 10:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-11
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Aktualizacja strategii wzrostu Grupy Wielton i cele na rok 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia "Strategii wzrostu Grupy Wielton na lata 2017-2020" ("Strategia"), Zarząd Wielton S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 11 lutego 2021 roku podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Strategii, zgodnie z którą okres realizacji Strategii został wydłużony do końca 2021 roku. Cele strategiczne przyjętej Strategii, z zastrzeżeniem aktualizacji wskazanych w niniejszym raporcie, pozostają niezmienione.

Spółka wskazuje, iż powodem zmiany terminu realizacji Strategii jest przede wszystkim panująca w Europie od początku 2020 roku pandemia COVID-19, której negatywny wpływ na wszystkie rynki, kluczowe z perspektywy działalności Grupy Wielton, uniemożliwił Grupie zakończenie realizacji przyjętych celów strategicznych w zamierzonym okresie. Wydłużone zostały przede wszystkim projekty, w odniesieniu do których w 2020 roku ograniczone zostały nakłady inwestycyjne. Rok 2020 i czas spowolnienia oraz dezorganizacji gospodarek poszczególnych krajów Grupa Wielton wykorzystała przede wszystkim na przeprowadzenie projektów minimalizujących wpływ COVID-19 na sytuację Grupy (zarządzanie kapitałem pracującym, pozyskanie środków pomocowych) oraz projektów wpływających na poprawę efektywności operacyjnej Grupy w przyszłości (nowa struktura zarządzania Grupą, reorganizacja i modernizacja zakładów produkcyjnych, utworzenie centrum kompetencyjnego naczep niskopodwoziowych i innowacyjnego zakładu produkcyjnego Langendorf Polska w Wieluniu, wprowadzenie nowej strategii usług posprzedażowych we wszystkich spółkach Grupy i na wszystkich rynkach pod jedną, wspólną marką - ABERG).

W 2021 roku Grupa Wielton będzie skupiać się na czterech głównych obszarach tj. minimalizacji zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19, bezpieczeństwie płynnościowym (poprzez skuteczne zarządzanie kapitałem pracującym, a w perspektywie - ograniczenie zadłużenia netto względem osiąganych wyników), zapewnieniu stabilności finansowania oraz optymalnym wykorzystaniu zasobów Grupy (w tym produkcyjnych, technologicznych, ludzkich) w celu podniesienia rentowności oraz płynności. Działając w nowych warunkach gospodarczych Grupa będzie realizować w dalszym ciągu projekty wynikające z przyjętej Strategii i zmierzające do osiągnięcia zakładanych w niej celów, w szczególności prace nad poszerzaniem portfolio produktowego Grupy, rozwojem obsługi posprzedażowej ABERG, utworzeniem wielofunkcyjnego obiektu Centrum Obsługi Klienta w Wieluniu, włączeniem do oferty własnego rozwiązania telematycznego oraz dalszą cyfryzacją i automatyzacją Grupy. Poprawa tendencji rynkowych oraz sukcesywne zwiększanie wyników Grupy pozwoli w perspektywie na kontynuację projektów wysokonakładowych.

Zakładając stabilność rynku walutowego i otoczenia prawno-gospodarczego, a także brak negatywnego wpływu Brexitu na funkcjonowanie Grupy i brak istotnie negatywnej zmiany wpływu ograniczeń w zakresie prowadzenia produkcji, a także poziom popytu zbliżony do drugiego półrocza 2020 roku, Zarząd Spółki określa cele sprzedażowe na rok 2021 na ponad 2,4 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, przy wolumenie sprzedaży powyżej 20 tys. szt. i osiąganej marży EBITDA ok. 7% oraz wskaźniku dług netto/EBITDA na koniec 2021 roku na poziomie ok. 2. Realizacja wymienionych celów powinna w ocenie Zarządu Spółki stanowić dobrą podstawę do dalszego rozwoju Grupy Wielton.

Jednocześnie Zarząd Spółki planuje rozpoczęcie w połowie bieżącego roku prac nad nową strategią, wyznaczającą perspektywę rozwoju Grupy Wielton na lata 2022-2026. Ogłoszenie nowej strategii planowane jest na pierwszy kwartał 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-11 Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu Piotr Maciej Kamiński
2021-02-11 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki