REKLAMA
WEBINAR

VRG S.A.: Wniosek Zarządu VRG S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy.

2023-05-30 11:52
publikacja
2023-05-30 11:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-30
Skrócona nazwa emitenta
VRG S.A.
Temat
Wniosek Zarządu VRG S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 30 maja 2023 r. uchwały w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu VRG S.A. w Krakowie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy.
Powyższy wniosek zawiera następujące propozycje:
1) propozycję przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 48.358.808,32 zł w całości na zasilenie kapitału zapasowego;
2) propozycję wypłaty dywidendy w kwocie 0,20 zł na jedną akcję, tj. w łącznej kwocie 46.891.168,00 zł z kapitału zapasowego (w części utworzonej z zysków - art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).
Jednocześnie w przedmiotowym wniosku Zarząd wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o ustalenie, iż uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki na dzień 20 września 2023 roku (dzień dywidendy), a wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 grudnia 2023 roku. Dywidendą objętych zostanie 234.455.840 akcji Spółki.

Propozycja podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022, o której mowa w pkt. 1) powyżej stanowi spełnienie wymagań art. 395 § 2 pkt. 2) w związku z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych.

Propozycja wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, o której mowa w pkt. 2) powyżej stanowi realizację założeń przyjętej przez Zarząd w dniu 18 maja 2022 roku Polityki Dywidendowej Spółki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2022.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 maja 2023 r. podjęła uchwałę, na podstawie której dokonała pozytywnej oceny powyższego wniosku Zarządu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2023-05-30 Michał Zimnicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki