REKLAMA

VRG S.A.: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w październiku 2019.

2019-11-05 14:29
publikacja
2019-11-05 14:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-05
Skrócona nazwa emitenta
VRG S.A.
Temat
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w październiku 2019.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 75,7 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2018 roku o około 32,1%.
W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –październik 2019 roku wyniosła około 811,5 mln zł i była wyższa o około 37,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego
Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w październiku 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 48,1 mln zł (w tym Bytom 13,5 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2018 roku o około 40,9%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 507,0 mln zł (w tym Bytom 151,8 mln zł) i była wyższa o około 52,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 24,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2018 roku o około 22,4 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 273,3 mln zł i była wyższa o około 21,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w październiku 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 54,9 % i była wyższa od marży osiągniętej w październiku 2018 roku o około 2,0 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-październik 2019 wyniosła około 51,7% i była wyższa o 1,1 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec października 2019 roku wyniosła 54,3 tys. m2 (w tym Bytom 16,4 tys. m2).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-05 Erwin Bakalarz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki