REKLAMA

Prezes BOŚ Banku: Utworzona rezerwa chroni wyniki od negatywnego wpływu kredytów walutowych

2021-06-23 10:08, akt.2021-06-23 10:38
publikacja
2021-06-23 10:08
aktualizacja
2021-06-23 10:38
Prezes BOŚ Banku: Utworzona rezerwa chroni wyniki od negatywnego wpływu kredytów walutowych
Prezes BOŚ Banku: Utworzona rezerwa chroni wyniki od negatywnego wpływu kredytów walutowych
fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

BOŚ spodziewa się, że utworzona w 2021 r. rezerwa na odpisy związane z kredytami frankowymi uchroni bank od negatywnego wpływu tych kredytów na wyniki w 2021 r. i następnych latach - ocenił prezes Wojciech Hann podczas wideokonferencji. Bank planuje w ramach realizacji strategii m.in. wyjście z programu postępowania naprawczego oraz koncentrację na finansowaniu proekologicznych rozwiązań.

"Rezerwa zasadniczo immunizuje nas od ryzyka kredytów frankowych, jeśli chodzi o wyniki roku 2021 i lat następnych" - powiedział w środę prezes Wojciech Hann.

Dodał, że w latach 2016-20 nastąpiła znaczna restrukturyzacja banku, ale planowane są dalsze działania związane m.in. z nowym modelem biznesowym, kontynuacją optymalizacji kosztowej, digitalizacją i koncentracją na wybranych segmentach.

W kwietniu 2021 r. BOŚ zdecydował o utworzeniu rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi denominowanymi do waluty obcej. Jak podawał, łączna kwota rezerwy wynosiła wówczas 399 mln zł.

We wtorek BOŚ poinformował o założeniach strategicznych na lata 2021-23, według których m.in. na koniec 2023 r. wskaźnik kosztów do dochodów spadnie do około 54 proc., a wskaźnik ROE będzie na poziomie 3,5-5 proc. Celem jest także poziom WNDB powyżej 600 mln zł, wzrost salda kredytów do 19,6 mld zł w 2023 r. i wzrost udziału zielonych kredytów w portfelu kredytowym ogółem do 50 proc.

Jak powiedział w środę prezes, bank chce wprowadzić trwale rentowny model biznesu, wyjść z postępowania naprawczego w okresie objętym strategią i dywersyfikować źródła finansowania tak, by następnie móc odzyskać rating inwestycyjny.

"W ramach strategii przewidujemy zdeterminowane wyjście z grupowego planu naprawczego" - powiedział Hann.

"Ostatnie lata były dla sektora bankowego i całej gospodarki wielkim wyzwaniem. (...) Zysk netto spadł w sektorze o ponad połowę, miały miejsce zwiększone odpisy związane z pandemią, spadek dochodów odsetkowych. (...) Wychodzenie z kryzysu, pandemii będzie miało dwie twarze - cyfrową i zieloną i w ten kontekst wpisuje się nowa strategia BOŚ" - powiedział prezes.

Dodał, że otoczenie makroekonomiczne, które prognozuje bank, zakłada wyraźny, znaczny wzrost inwestycji.

W ocenie zarządu, po pandemii istotna będzie zielona transformacja, która dotyczyć będzie wszystkich sektorów gospodarki, ale w największym stopniu energetyki, transportu i logistyki, a także przemysłu i sektorów pokrewnych - na te obszary chce stawiać BOŚ.

"W tych sektorach bank jest już obecny, ale zamierzamy tę obecność jeszcze wzmocnić przez nowy model biznesowy" - powiedział Hann.

BOŚ chce bardziej koncentrować się na bankowości korporacyjnej, instytucjonalnej oraz finansowaniu proekologicznych rozwiązań.

Obecnie udział kredytów proekologicznych w sprzedaży stanowi 41 proc. i - jak powiedział prezes - tendencja wzrostowa będzie obserwowana w najbliższych latach.

Na przełomie 2021/22 BOŚ chce uzyskać rating ESG i konsekwentnie poprawiać go w przyszłości. 

Strategia rozwoju na lata 2021-2027 zbudowana wokół zielonej transformacji

Hann prezentując w środę strategię Banku Ochrony Środowiska na najbliższe lata stwierdził, że w 2020 r. cały sektor bankowy odnotował bardzo znaczące spowolnienie. Ubiegły rok przyniósł jego zdaniem również wiele wyzwań, m.in. przez zwiększenie odpisów związanych z pandemią, spadek dochodów odsetkowych, ale i wyzwania dla sektora bankowego. Zysk netto spadł w sektorze o ponad połowę. "To wszystko nie powinno przyćmić głównej konkluzji, że wychodzenie z kryzysu, z pandemii będzie miało dwie twarze - cyfrową i zieloną. I w ten kontekst wpisuje się nowa strategia BOŚ" - powiedział prezes zarządu tego banku.

W opinii Hanna otoczenie makroekonomiczne prognozowane na kolejne lata zakłada znaczny wzrost inwestycji, a odbicie w gospodarce będzie współzależne z odbiciem w inwestycjach.

"Twarzą wychodzenia z kryzysu będzie zielona transformacja, która dotyczy wszystkich sektorów gospodarki, ale najbardziej energetyki, transportu i logistyki, a także przemysłu i sektorów pokrewnych" - ocenił Hann.

Jak podkreślił, w sektorach tych BOŚ jest już silnie obecny, ale w najbliższych latach planuje dalej się tam umacniać przez nowy model biznesowy. "Charakterystyczne dla zielonej transformacji będzie to, że 90 proc. CAPEX-u będzie do poniesienia w sektorze publicznym i instytucjonalnym" - wskazał. "BOŚ będzie również coraz bardziej skoncentrowany na bankowości korporacyjnej, instytucjonalnej" - dodał prezes banku.

Dodatkowo, jak wskazał, obecnie bank w 41 proc. wszystkich sprzedanych kredytów finansuje projekty ekologiczne, które także wpisują się w paradygmat zielonej transformacji.

Według prezesa obecnie bank kontynuuje rozpoczęty w 2016 r. proces restrukturyzacji. W 2021 r. utworzono rezerwę na odpisy związane z kredytami frankowymi, która według Hanna "immunizuje BOŚ jeśli chodzi o ryzyka związane z tymi kredytami w latach następnych". Planowane są także dalsza cyfryzacja, jak i koncentracja na wybranych segmentach działalności.

Nowa strategia rozwoju BOŚ S.A. zakłada 5 filarów. To ekologia i klimat, gdzie oprócz finansowania zielonych projektów bank zakłada również rozwój usług doradczych i model biznesowy, w którym założono silny kanału partnerskiego i kanałów cyfrowych w biznesie detalicznym, ale także skokowe wzmocnienie obecności w sektorze korporacyjnym. Trzecim filarem jest efektywność korporacyjna, która ma przejawiać się w postawieniu na cyfryzację kontaktu z klientami i optymalizację kluczowych procesów biznesowych, takich jak proces kredytowy. Czwartym filarem ma być kultura organizacyjna: rozwój kompetencji pracowników i wprowadzenie nowego modelu pracy. Piątym filarem strategii rozwoju BOŚ są finanse - poprawa ratingu banku, wprowadzenie trwale rentownego modelu biznesowego oraz dywersyfikacja źródeł finansowania i stopniowe ograniczenie finansowania od klientów detalicznych, a także aktywne włączenie finansowania ze źródeł zewnętrznych.

"Naszą misją jest innowacyjne i skuteczne wspieranie zielonej transformacji" - powiedział Hann. "Naszą wizją jest kompleksowe finansowanie zielonej transformacji, oferowanie unikatowych produktów, zaangażowanych ekspertów i różnorodnych instrumentów finansowych" - podsumował.

Jak dodał, w ramach nowej strategii bank będzie oferować kredyty proekologiczne, doradztwo eko; ma też realizować obsługę biznesową w 16 miastach wojewódzkich Polski. (PAP)

mfr/ pad/ doa/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki