REKLAMA

Umowy kredytów w złotym też są wadliwe

2015-03-23 13:26
publikacja
2015-03-23 13:26
Umowy kredytów w złotym też są wadliwe
Umowy kredytów w złotym też są wadliwe
fot. Roman Lipczynski / / FORUM

Kwestia niedozwolonych klauzul w umowach kredytowych cieszy się sporym zainteresowaniem wśród "frankowców". Osoby, które zaciągnęły zobowiązanie waloryzowane kursem franka, coraz częściej korzystają z pozwów zbiorowych. Posiadacze "hipotek" rozliczanych w krajowej walucie są mniej świadomi tego, że ich umowa może zawierać wadliwe zapisy. W przypadku "złotówkowych" kredytów nie ma mowy o niewłaściwej waloryzacji do euro lub franka. Klauzule abuzywne dotyczą natomiast kilku innych kwestii.

UOKiK miał zarzuty dotyczące oprocentowania i ubezpieczeń

Temat klauzul niedozwolonych w "złotówkowych" kredytach hipotecznych można poprzeć licznymi przykładami. Jednym z najważniejszych jest zapis, który obecnie widnieje pod numerem 4704 w rejestrze prowadzonym przez UOKiK (patrz poniższa tabela).

Wspomniana klauzula znajduje się w umowach wielu klientów BRE Banku (obecnego mBanku), którzy przed 2007 r. pożyczyli krajową walutę na zakup mieszkania. Warto wiedzieć, że w przypadku kredytów BRE Banku/mBanku ze starego portfela, oprocentowanie zostaje ustalone według decyzji zarządu. Podstawą do aktualizacji stawki oprocentowania może być zmiana przynajmniej jednego z trzech parametrów (patrz poniższe zestawienie). Warszawski Sąd Apelacyjny na początku lutego 2012 r. potwierdził, że takie uregulowanie jest niejednoznaczne i narusza interesy konsumentów. Dzięki temu osoby, które znalazły w swoich umowach klauzulę numer 4704, mają bardzo mocne argumenty. Kredytobiorcy w sporze sądowym z bankiem mogą domagać się zwrotu odsetek naliczonych na wskutek niewłaściwej aktualizacji oprocentowania.


Przykłady klauzul niedozwolonych, które dotyczą „złotówkowych” kredytów hipotecznych
Nazwa banku stosującego klauzulę niedozwoloną
Data wpisu klauzuli niedozwolonej
do rejestru UOKiK
Numer klauzuli w rejestrze UOKiK
Treść klauzuli (całość lub wybrany fragment)
BRE Bank S.A. (obecny mBank S.A.)
22 maj 2013 r.
4704
Stopa procentowa Kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania Umowy w przypadku zmiany, co najmniej jednego z następujących parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego:
  1. oprocentowania lokat międzybankowych (stawek WIBID/WIBOR)
  2. rentowności bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa,
  3. zmiany stóp procentowych NBP

oraz w zakresie wynikającym ze zmiany tych parametrów”
Bank Ochrony Środowiska S.A.
13 grudzień 2012 r.
4130
"Składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia pomostowego i niskiego wkładu własnego podlega zwrotowi na wniosek Kredytobiorcy proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy kalendarzowych, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie świadczyło ochrony ubezpieczeniowej"
Lukas Bank S.A.
(obecny Credit Agricole Bank Polska S.A.)21 grudzień 2009 r.
1797
"Kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia następujących zabezpieczeń kredytu/zabezpieczenia docelowe: Przystąpienie do Generalnej Umowy Ubezpieczenia niskiego wkładu kredytów mieszkaniowych w TU Europa S.A. Okres ubezpieczenia wynosi <36/60> miesięcy. Składka ubezpieczeniowa w kwocie płatna jest z góry za cały okres ubezpieczenia i nie podlega zwrotowi"
Getin Noble Bank S.A.
6 sierpień 2012 r.
3516
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: ubezpieczenie z tytułu pakietowego ubezpieczenia na wypadek odmowy ustanowienia hipoteki przez 3 pierwsze miesiące kredytowania. Ubezpieczenie ulega przedłużeniu na okres kolejnych 9 miesięcy o ile kredytobiorca nie przedłoży w terminie 3 miesięcy od wypłaty kredytu/ 1 transzy odpisu z KW nieruchomości w z wpisem hipotecznym na rzecz Banku na 1 miejscu i niezawierającego obciążeń niezaakceptowanych przez Bank (…)”
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UOKiK-u

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów miał też spore zastrzeżenia do zapisów stosowanych w umowach Banku Ochrony Środowiska (patrz powyższa tabela). Warszawski sąd później potwierdził opinię UOKiK-u, zgodnie z którą kredytodawca powinien wypłacać zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu i ubezpieczenia pomostowego za każdy dzień (a nie pełne miesiące). Klauzula abuzywna we wzorcach umów Lukas Banku (obecnie Credit Agricole) także dotyczy ubezpieczenia niskiego wkładu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował zapis, który pozbawia klienta prawa do zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony. Warto nadmienić, że na klauzulę numer 1797 powołują się osoby występujące z pozwem zbiorowym przeciw Credit Agricole.

Na uwagę zasługuje również jeden z zapisów, który w umowach kredytów hipotecznych umieszczał Getin Bank (patrz powyższa tabela). Warszawski Sąd Apelacyjny uznał, że kredytodawca nie powinien karać klienta dziewięciomiesięcznym przedłużeniem ubezpieczenia pomostowego za brak odpisu z księgi wieczystej (wyrok sygn. akt VI ACa 74/11). Dla wielu posiadaczy "hipotek" bardziej interesujący jest fragment wyroku, który w tej samej sprawie wydał sąd pierwszej instancji. Według jego opinii, koszty ubezpieczenia pomostowego powinny obciążać tylko bank, ponieważ taka polisa w ogóle nie zabezpiecza interesów dłużnika. Kredytodawcy mieliby poważne kłopoty, gdyby więcej sądów zaprezentowało podobne stanowisko.

Uwaga: z dodatkowej ochrony skorzysta tylko konsument!

W kontekście klauzul abuzywnych trzeba pamiętać o bardzo ważnej kwestii. Na obecność niedozwolonych zapisów w umowie kredytu hipotecznego mogą się powoływać tylko konsumenci, czyli osoby pożyczające pieniądze na cel bezpośrednio niezwiązany z działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcy nie są objęci szczególną ochroną przed nieuczciwymi praktykami banków.

Różnica między statusem prawnym konsumentów i przedsiębiorców zaciągających kredyt, może mieć kluczowe znaczenie. Niedawno przekonali się o tym uczestnicy pozwu zbiorowego przeciw Getin Bankowi. Do ich grona dołączyły również osoby, którym kredyt hipoteczny posłużył do sfinansowania potrzeb związanych z działalnością gospodarczą. Obecność przedsiębiorców w grupie pozywającej Getin Bank była najważniejszą przyczyną odrzucenia pozwu zbiorowego przez warszawski sąd.

Andrzej Prajsnar

Źródło:
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (8)

dodaj komentarz
~Marek
Szczerze powiedziawszy, to klauzule niedozwolone są wszędzie i są irytujące. To, że banki oszukują to nic nowego. Wykorzystują niewiedzę swoich klientów/kredytobiorców. Ale oszukują też (i to coraz bardziej) sklepy internetowe, podając że nie ma prawa zwrotu, albo że jest to 10 dni (kiedy jest przecież 14). Porażka.Szczerze powiedziawszy, to klauzule niedozwolone są wszędzie i są irytujące. To, że banki oszukują to nic nowego. Wykorzystują niewiedzę swoich klientów/kredytobiorców. Ale oszukują też (i to coraz bardziej) sklepy internetowe, podając że nie ma prawa zwrotu, albo że jest to 10 dni (kiedy jest przecież 14). Porażka. Sprawdźcie sobie na tym blogu jak nowa ustawa porównywana jest ze starą. http://prokonsumencki.pl/blog/zwrot-towaru-zakupionego-przez-internet-przez-konsumenta-nowa-ustawa-konsumencka/
~piesnfrankowca
A tak Money.pl broniło kredytów we franku. Zobaczcie, poczytajcie:

http://www.money.pl/banki/protest/
http://www.money.pl/banki/raporty/artykul/ograniczenia;na;rynku;kredytow;nikomu;nie;wyjda;na;dobre,88,0,161112.html
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/dlaczego;ograniczenia;na;rynku;kredytow;sa;szkodliwe,
A tak Money.pl broniło kredytów we franku. Zobaczcie, poczytajcie:

http://www.money.pl/banki/protest/
http://www.money.pl/banki/raporty/artykul/ograniczenia;na;rynku;kredytow;nikomu;nie;wyjda;na;dobre,88,0,161112.html
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/dlaczego;ograniczenia;na;rynku;kredytow;sa;szkodliwe,57,0,162361.html

Komentarz jednego z przyszłych frankowców (2006 r.) "Jak miło będzie spłacać, gdy frank się umocni!"
~Dorrris
Dokładnie tak było. Lobbyści bankowi oczywiście poprzez media protestowali przeciwko ograniczeniom.
Teraz robią to samo. Trudno się dziwić. Należy jednak dziwić się Instytucjom nadzorującym.
~Krzysiek
To nie ma żadnego znaczenia posiadacze kredytów w PLN są i tak bardzo zadowoleni bo Frankowicze mają gorzej.
~woocash83
A z czego sie cieszyć? Że grupa cwaniaków myślała że bierze super tani kredyt dziwiąc sie frajerom że biorą taki drogi a teraz próbują cwaniakować przed sądami, twierdząc że o niczym nie wiedzieli i myśleli że banki dają im takie warunki bo są zwyczajne fajni?
~chash odpowiada ~woocash83
Myślę, że ludzie w d... mają takie brednie co opowiadasz po prostu biorą tam gdzie najtaniej i bezmyślnie. Każda umowa z bankiem to pakt z diabłem, na to pozwala im prawo, a wyroki mają głęboko w poważaniu.
~Jagna odpowiada ~woocash83
Myśleli, że umowy są zgodne z prawem a nie są jak widać. I tyle w temacie.

Powiązane: Mieszkanie na kredyt

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki