REKLAMA

Ujemne stopy procentowe wkraczają na Węgry

Michał Żuławiński2016-03-22 14:24analityk Bankier.pl
publikacja
2016-03-22 14:24
fot. BERNADETT SZABO / FORUM

Narodowy Bank Węgier (MNB) nieoczekiwanie obniżył stopy procentowe. Największe zaskoczenie budzi sprowadzenie stopy depozytowej poniżej zera.

Decyzją Rady Monetarnej - węgierskiego odpowiednika Rady Polityki Pieniężnej – stopy procentowe na Węgrzech zostały obniżone. Podstawowa stopa procentowa została obniżona z 1,35% do 1,20%. Było to pierwsze cięcie stóp od lipca 2015 r.

Na szczególną uwagę zasługuje obniżenie stopy depozytowej overnight z 0,1% do -0,05%. Oznacza to, że banki komercyjne będą płacić za przechowywanie środków na jednodniowych lokatach w banku centralnym. Stopa kredytu overnight została obniżona z 2,1% do 1,45%, co obrazuje zawężenie przez MNB korytarza stawek obowiązujących na rynku międzybankowym.

Węgry są pierwszym krajem naszego regionu, który sięgnął po niekonwencjonalny instrument w postaci ujemnej stopy procentowej. Do tej pory stopy depozytowe poniżej zera sprowadzały banki centralne Szwecji, Danii, Szwajcarii, Japonii oraz strefy euro.

Dzisiejszy ruch MNB możemy traktować jako zaskoczenie. Wprawdzie analitycy i ekonomiści spekulowali o dalszym łagodzeniu polityki monetarnej nad Balatonem w dłuższym horyzoncie, to jednak konsensus przed dzisiejszym posiedzeniem zakładał brak zmian.

Wśród komentarzy do dzisiejszej decyzji przeważają głosy o chęci pobudzenia inflacji. W lutym nad Balatonem odnotowano wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 0,3% w ujęciu rocznym wobec 0,9% w styczniu. Tymczasem cel inflacyjny węgierskiego banku centralnego to 3% ± 1 punkt procentowy. Podobnie jak inne banki centralne, w pobudzeniu inflacji MNB widzi receptę na pobudzenie wzrostu gospodarczego. Ruch MNB odczytywany jest także w kontekście ostatnich posunięć Europejskiego Banku Centralnego.

Nieoczekiwana decyzja władz monetarnych przełożyła się na kurs forinta. Jedno euro kosztuje już 312 forintów (310 przed decyzją), a za dolara płacimy 278 forintów (275 przed decyzją). Węgierska waluta traci także względem polskiej – za jednego złotego zapłacić trzeba 73,3 forinty wobec 72,8 przed decyzją.

Po dzisiejszej decyzji, różnica między podstawową stopą procentową w Polsce i na Węgrzech wzrosła do 0,3 punktu procentowego. Po raz ostatni dysproporcja była wyższa w październiku 2014 r., kiedy NBP utrzymywał stopę na poziomie 2,5%, a MNB na poziomie 2,1%.

Wiele wskazuje na to, że to nie koniec cyklu łagodzenia polityki monetarnej na Węgrzech. Analitycy prognozują obecnie dalsze cięcia i sprowadzenie podstawowej stopy procentowej na koniec roku przynajmniej do 1%.

Źródło:
Michał Żuławiński
Michał Żuławiński
analityk Bankier.pl

Redaktor prowadzący działu Rynki Bankier.pl. Wraz z zespołem śledzi bieżące wydarzenia na polskiej giełdzie i globalnych rynkach finansowych, analizuje dane gospodarcze z kraju i ze świata, monitoruje politykę banków centralnych itp. Miłośnik nowych technologii, zarówno w obszarze mediów, jak i szeroko pojętego inwestowania. Laureat nagrody specjalnej w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego im. Władysława Grabskiego. Tel: 604 678 518

Tematy
Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Komentarze (26)

dodaj komentarz
~FranioKOSMONAUTA
To czego żądają Frankowicze, to ABSURD !!!

Frankowicze muszą podpisać Ugodę z bankami, aby móc myśleć o przewalutowaniu !!!.

Polska nie będzie procesować się na arenie międzynarodowej w tej sprawie.

Polska podpisała Traktaty Międzynarodowe

Frankowicze to tylko 3% populacji, a gdzie reszta
To czego żądają Frankowicze, to ABSURD !!!

Frankowicze muszą podpisać Ugodę z bankami, aby móc myśleć o przewalutowaniu !!!.

Polska nie będzie procesować się na arenie międzynarodowej w tej sprawie.

Polska podpisała Traktaty Międzynarodowe

Frankowicze to tylko 3% populacji, a gdzie reszta populacji Polaków !!!

Dogadujcie się z bankami lub procesujcie !!!

Prezydent nie jest stroną sprawy !!!!

Prezydent powiedział o przewalutowaniu i to zrobi !!!

a do tego potrzebna jest UGODA !!!, a nie procesy międzynarodowe kosztem KOWALSKIEGO,
której koszty szacowane są na 15-25 mld EURO i są to tylko koszty bezpośrednie !!!

pozdrawiam trzeźwo myślących
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~Kriss
czemu frankowcom w ramach pomocy nie wprowadzą ujemnych stóp procentowych?
~MESJARZczyliPISmak
jeżeli Beatka mówi, że nie należy się martwić, to znaczy, że należy się bać

Lepiej z mądrym trochę stracić kalkulacyjnie średnioterminowo,
niż z głupim tymczasowo zyskać, a stracić wolność
~silvio_gesell
A czemu przedmówca dostaje czerwone łapki, zamiast odpowiedzi na pytanie? Ujemne stopy osłabiłyby złotówkę, więc sytuacja frankowcow jeszcze bardziej by sie pogorszyła.
~MESJARZczyliPISmak
PiS jest jednak nową jakością - jeśli świat go nie rozumie, to tym gorzej dla świata.
~1000_letni_PIS
Porównanie rentowności 10-cio letnich obligacji skarbowych Polska, Węgry

Węgry wycofują się z podatku bankowego, a u nas świta "ZERO" rządzi

http://stooq.pl/q/?s=10ply.b&d=20160321

http://stooq.pl/q/?s=10huy.b&d=20160321

Za 1 złotówkę pozyskaną z PODATKU BANKOWEGO, społeczeństwo
Porównanie rentowności 10-cio letnich obligacji skarbowych Polska, Węgry

Węgry wycofują się z podatku bankowego, a u nas świta "ZERO" rządzi

http://stooq.pl/q/?s=10ply.b&d=20160321

http://stooq.pl/q/?s=10huy.b&d=20160321

Za 1 złotówkę pozyskaną z PODATKU BANKOWEGO, społeczeństwo zapłaci 2,40-3,15 złotych !!!

Prognoza z Lipca 2015 r. mówi o koszcie 85 mld PLN dla Rynku Kapitałowego w 2015 r.
i kosztach NETTO(spadek wzrostu PKB) corocznych(8-12) mld PLN pomnożona przez zagregowany współczynnik wzrostu podstawy opodatkowania w okresie obowiązywania podatku bankowego, do roku, na który jest liczony podatek bankowy.
Firmy Ubezpieczeniowe zapłacą ok 0,5 mld podatku bankowego rocznie.

Podatek Bankowy „Sprzedany” LUDOWI jako UDOMOWIENIE banków.

Od tego jest: KNF, ZBP, i Urząd Ochrony Konsumentów. Represyjne (podatkiem bankowym) sprzedanie tego tematu, może spowodować:
- działania skutkujące ograniczaniem działalności kredytowej,
- wymuszony „ techniczny ” wzrost kosztów kapitału, ze względu na „ techniczną ” zmianę środowiska w jakim funkcjonują banki,
- pogorszyć sprawność działania mechanizmu, powodując „ przejściowy ” okres adaptacyjny, do momentu zrównoważenia ryzyk, także ryzyk w całym SYSTEMIE BANKOWYM

podatek bankowy: 0,44%, aktywa do 4 mld PLN zwolnione z podatku, dla tzw. SKOKÓW=0%:

1. STRATY 2015r. ok.85 mld PLN - na wartościach aktywów w OFE + PZU + inwestorzy indywidualni + papiery dłużne + koszty spadku wzrostu PKB w stosunku do tego jaki można by było osiągną bez tego REPRESYJNEGO Podatku( związane z zachowaniem konsumentów, banków i kosztu kapitału).

Straty w 2015r. ok 85 mld PLN i czasowe przesunięcie strat corocznych na 2016r,…..…,….….,…….

1 .STRATY2015r. ok. 85 mld PLN w 2015 r.

2. od 2016 r. i kolejnych latach, Corocznie w PROCENTACH:

Podatek Bankowy=0,44% * (1,1 bilon mld PLN/rocznie)= ok. 4,85mld PLN
Przychody Łącznie ok. 5,60 mld PLN = 4,85mld PLN + ok. 0,75 mld PLN (dodatkowe łącznie)

Baza do obliczeń wpływu: urocznowiony spadek wzrostu PKB2015
Koszty(urocznowione) =(12,5–16,5) mld PLN
STRATA=Koszty(uroczn.) - Przychody(uroczn.) =(12,5-16,5)mldPLN – 5,6mldPLN =ok.(7-11)mld PLN

Coroczny spadek wzrostu PKB( trwały i systemowy) ok.(0,40-0,62)% PKB w stosunku do PKB(bez podatku). Koszt tego kapitału jest w wysokości: (125-195)% w skali roku. Osobiście nie chcę być obciążany tak DROGIM kredytem dla realizacji tego PROJEKTU. Skarb Państwa i Samorządy zadłużają się, obciążając MNIE kredytami o koszcie rzędu (3-5)% w skali roku i mnie to wystarczy. Udział kredytów w PKB ok.60% ok. 1 bilion PLN - Skarb Państwa obsługa, emisje, rolowania, Samorządy to samo, Przedsiębiorcy: linie, bieżące, inwestycyjne, obligacje, Konsumenci indywidualni: hipoteczne, konsumpcyjne, chwilówki itd.

Podsumowanie:
To co PIS proponuje to może być zamęt na rynku kapitałowym, zubożenie społeczeństwa, trwałe świadome obniżanie długoterminowego PKB, w stosunku do PKB bez tych obciążeń podatkowych. NBP nie przeprowadziło analiz w przedmiotowej sprawie. Węgry obniżają wysokość tego podatku wprowadzonego w 2010 r. z 0,53% do 0,31% w roku 2016 r. i będą go ZMNIEJSZAĆ dalej w latach 2017-2019 r.. ( dlaczego ?!, skoro jest taki POŻYTECZNY ! ).

Podatek jest liczony od (1 bilon 100 mld PLN)*0,44% = ok. 4,85 mld PLN, aktywa własne banków to tylko ok. 150 mld PLN, reszta to NASZE pieniądze !(1 bilion 100 mld/PLN to depozyty obywateli, przedsiębiorców, samorządów, itd.). Oczywiście bierzemy pod uwagę, ze pasywa=aktywa banków.
Ściśle aktywami są udzielone, udzielane KREDYTY.

„Pozytywnym skutkiem” i w kalkulacji uwzględnionym będzie poszukiwanie dalszych, znacznych obniżek kosztów działalności operacyjnej banków. Opisałbym go mianem „rewolucyjny”.

Następnym „pozytywnym efektem”(sarkazm) z tak wprowadzonego podatku będzie moim zdaniem polepszenie wyników w sprawozdaniach finansowych SKOKÓW, choć niekoniecznie musi mieć on trwały charakter, a wszystko w ramach skoku SKOKÓW na udziały rynkowe.
Na to też należy zwrócić uwagę, aby posłowie nie wprowadzali USTAW, które zaszkodziłyby także gospodarce i WSZYSTKIM kredytobiorcom !!! - mam dość idiotyzmów

Skrót:
tego nie da się usprawiedliwić !!!

przychód łączny od banków= 5,6 mld PLN łącznie z korzyściami podatkowymi i innymi

koszty = (12,5-16,5) mld PLN,

a po uwzględnieniu niższego CIT przyjęto 1 mld PLN (o czym poniżej)

Koszt łączne= (13,5-17,5) mld PLN

koszt kapitału w % = (140-215)% rocznie,

STRATA=ok.(8-12) mld PLN
Coroczny spadek wzrostu PKB( trwały i systemowy) ok.(0,45-0,69)% PKB w stosunku do PKB(bez podatku).


Podatek Bankowy

Banki zagraniczne od 2016 r. wyprowadzą legalnie około 3-5 mld PLN dochodu bez opodatkowania CIT(19%), a koszty „z tego tytułu” mogą być polskich księgach uwzględnione.
Stanowi ubytek przychodu księgowego w wysokości ok. 15-25 mld PLN(wolumen kredytów) !!!.

„Wiceprezes ZBP zwrócił uwagę na jeszcze jeden element projektu - podatkiem mają być objęte polskie oddziały zagranicznych banków. - To zapewne spowoduje, że największe kredyty będą księgowały w bankach matkach, co będzie zgodne z prawem - mówił Groszek.”

Podatek CIT od banków będzie z tego powodu w roku 2016 o ok 25-35% (0,7-1 mld PLN) niższy,
jak możliwy bez tego podatku

http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/zbp-banki-beda-reagowac-na-podatek-bankowy,602693.html
~1000_letniaRZESZA
To, że 99,9999% Obywateli nie ma dostępu do wyników prognoz symulacji makroekonomicznych Modelu PKB Polski, nie znaczy aby jawnie rozmijać się z prawdą.

Idę w zapartego nikt mi nie wmówi, że czarne jest czarne, a białe jest białe, a ciemny lud kupi wszystko, bo to sortPREMIUM

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki