REKLAMA
JUŻ JUTRO

Ubezpieczyciele obniżają opłaty likwidacyjne

2016-12-21 11:30
publikacja
2016-12-21 11:30

Prezes UOKiK podpisał porozumienia z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym. Obniżą one opłaty likwidacyjne tym klientom, których nie objęły wcześniejsze decyzje UOKiK. Porozumienia dotyczą też seniorów, a ich warunki wchodzą w życie 1 stycznia 2017 roku.

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

W marcu 2016 r. urząd zakończył postępowania dotyczące ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Urząd kwestionował pobieranie zbyt wysokich opłat likwidacyjnych, gdy konsument rezygnował z polisy przed terminem. Opłaty te oznaczały niekiedy utratę wszystkich oszczędności klienta. UOKiK zarzucił towarzystwom ubezpieczeniowym, że - stosując opłaty likwidacyjne - przerzucają na konsumentów koszty, które powinny być zaliczane do ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. W efekcie zakończonych postępowań ubezpieczyciele dobrowolnie zobowiązali się do obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach objętych zakresem postępowań i wyeliminowania ich z nowych wzorców umowy. Te decyzje dotyczyły około 612 tys. klientów, którzy zawarli umowy od 2014 roku. Ze względu na przedawnienie nie objęły jednak konsumentów, którzy podpisali umowy przed 2014 rokiem.

W związku z tym, prezes urzędu w porozumieniu z branżą przygotował wsparcie dla konsumentów posiadających polisy sprzed 2014 roku. Pomysł zawarcia porozumień w tym zakresie przedstawiła Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Porozumienia dotyczą: klientów, którzy nie rozwiązali umowy z ubezpieczycielem oraz seniorów, którzy tę umowę zawarli po 1 stycznia 2008 r. i rozwiązali po 65. roku życia.

 – Przez wiele miesięcy prowadziliśmy rozmowy z ubezpieczycielami oraz PIU. Efekt naszych wspólnych działań to obniżenie opłat likwidacyjnych klientom posiadającym polisy z ufk tzw. „starego portfela”, czyli sprzed 2014 roku. Obniżka zależy od czasu trwania umowy – przykładowo jeden z ubezpieczycieli obniży opłatę do 23 proc. w pierwszym roku polisowym, 9 proc. – w szóstym, a po 10 latach nie pobierze ani złotówki. Przewidzieliśmy szczególne rozwiązania dotyczące osób starszych, które były namawiane na wieloletnią polisę mimo podeszłego wieku – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.   

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, dodaje: - Porozumienie powstało z inicjatywy Polskiej Izby Ubezpieczeń, natomiast trzeba podkreślić, że dotyczy ono całej branży ubezpieczeniowej. Rozwiązanie jest efektem znaczącego wysiłku zakładów, ale dzięki temu możliwe było wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Czego dotyczą porozumienia

Porozumienia zaczną obowiązywać 1 stycznia 2017 r i dotyczą umów obowiązujących 1 grudnia 2016 r. Na ich podstawie 16 ubezpieczycieli obniży wysokość opłat likwidacyjnych dla konkretnych produktów inwestycyjnych. Ubezpieczyciele poinformują klientów o wysokości opłaty określonej na podstawie porozumienia.  

Seniorzy

Porozumienia dotyczą także klientów, którzy zawarli umowę po 1 stycznia 2008 r., ukończyli 61 lat i jednocześnie rozwiązali ją po 65 roku życia, ponosząc konsekwencje finansowe. Na mocy porozumienia, klient będzie miał prawo do zwrotu różnicy między opłatą likwidacyjną pobraną na starych zasadach, a tą, która zostałaby pobrana na nowych. Może wystąpić z takim wnioskiem w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie porozumienia. Polska Izba Ubezpieczeń w ogłoszeniach prasowych poinformuje klientów o szczegółach tego rozwiązania.

Co dalej

Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe poinformują klientów o warunkach zawartego porozumienia. Szczegółowe informacje o wysokości opłat likwidacyjnych znajdują się na stronach internetowych poszczególnych ubezpieczycieli. Ponadto, zbiorczą informację udostępnia Polska Izba Ubezpieczeń. Prezes UOKiK będzie monitorował realizację warunków zawartych w porozumieniach.

Jednocześnie podkreślamy, że zawarte porozumienia nie zamykają drogi konsumentom do dochodzenia roszczeń na drodze cywilnoprawnej. Konsument, który rozwiązał umowę przed terminem, może dochodzić zwrotu opłaty likwidacyjnej przed sądem. Swoich praw konsument może też dochodzić, gdy w wyniku porozumienia podpisze aneks do umowy z ubezpieczycielem. Rzecznik Finansowy udziela pomocy konsumentom. Ponadto, każdy konsument, który toczy spór sądowy, może wystąpić z wnioskiem o wyrażenie istotnego poglądu w swojej sprawie przez prezesa UOKiK lub Rzecznika Finansowego.

Biuro Rzecznika Finansowego: Wciąż nie rozwiązano wszystkich problemów

Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Finansowego dodaje, że wciąż nie rozwiązano problemów osób, które zerwały umowy, tracąc pieniądze. Dodaje, że większości tych osób pozostaje długotrwałe postępowanie sądowe. Wyjątkiem są osoby starsze, które będą mogły odzyskać różnicę między opłatą likwidacyjną pobraną na starych zasadach, a tą, która zostałaby pobrana na nowych.

Piotr Sułek ze stowarzyszenia "Przywiązani do polisy" podkreśla, że opłaty nie powinny przekraczać 4 procent, czyli poziomu zapisanego w nowo zawieranych umowach. Przypomina, że w przypadku tak zwanego "starego portfela" polis inwestycyjnych, instytucje finansowe przez lata korzystały z pieniędzy klientów i pobierały opłaty za administrowanie kontami.

Ogłoszone dziś porozumienia dotyczą około 1,4 mln osób. Konsumenci, którzy skorzystają z osiągniętych porozumień, wciąż będą mogli dochodzić swoich praw przed sądem.

UOKiK/IAR

Źródło:Bankier24
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (8)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~Prawnik
Witam,
reprezentuję Kancelarię Prawną LEX z Wrocławia.
Zajmujemy się odzyskaniem pieniędzy wpłaconych na polisolokatę tj. ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną.
Klienci nie ponoszą ryzyka finansowego - brak opłat wstępnych. Zwrot kosztów, jak również wynagrodzenie Kancelarii
Witam,
reprezentuję Kancelarię Prawną LEX z Wrocławia.
Zajmujemy się odzyskaniem pieniędzy wpłaconych na polisolokatę tj. ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną.
Klienci nie ponoszą ryzyka finansowego - brak opłat wstępnych. Zwrot kosztów, jak również wynagrodzenie Kancelarii pojawia się po wygranej sprawie (Success fee) z części pieniędzy, które Towarzystwo Ubezpieczeniowe pobrało.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego 531 613 226 oraz na: www.kancelaria-lex.org
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~Olo
Wielkiej łaski preuso-ubezpieczyciele nie robią. Każdy sąd przyznaje klientowi zwrot niesłusznie pobranych opłat, a oni tylko liczą na to, iż niewielki odsetek pójdzie do sądu.

Jak to jest, że wszędzie gdzie "firmy zaufania publicznego" to zawsze jakiś smród ....
~zybszek
Poważnie można to wygrać w sądzie? (zwrot opłat)

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki