REKLAMA

URSUS S.A.: Zmiany w składzie Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji

2020-10-06 22:23
publikacja
2020-10-06 22:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 62 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-06
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 6 października 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 6 października 2020 r. Pana Ryszarda Jacyno do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu URSUS S.A.
W zw. z podjęciem powyższej uchwały skład Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji przedstawia się następująco:
Prezes Zarządu – Pan Andrzej Młotek,
Wiceprezes Zarządu – Ryszard Jacyno.

Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje wymagane informacje na temat nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu - Pana Ryszarda Jacyno.

Wykształcenie:

Pan Ryszard Jacyno jest magistrem prawa, ukończył w 1980 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1989 ukończył Studium Menadżerskie w Lozannie, w roku 1991 był stypendystą Bundeskartelamt w Berlinie.

Doświadczenie zawodowe:

2019 - Mediator sądowy

2017 - 2019 Prezes Zarządu Bioenergia Invest S.A.

2012 - 2015 Doradca Prezesa POL-MOT Holding S.A. ds. Energetyki,
Prezes Zarządu Bioenergia Invest S.A.

2010 - 2012 Konsultant ubezpieczeniowy

2009 - 2010 Wiceprezes Zarządu TWIGGER S.A.

2008 - 2009 Konsultant ubezpieczeniowy

2005 - 2008 Prezes Zarządu Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A.
Pełnomocnik Zarządu PZU S.A. do spraw Pracowniczego Programu Emerytalnego.

2004 - 2005 Doradca Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A

2001 - 2003 Prezes Zarządu Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Grupy Elektrim

2000 - 2001 Wiceprezes Zarządu Elektrim S.A.

1999 - 2000 p.o. Prezesa Zarządu Elektrim S.A.

1997 - 2000 Wiceprezes Zarządu Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne S.A

1995 Doradca Prezesa Warta S.A

1992 - 1994 Dyrektor Generalny Ministerstwo Finansów

1991 - 1992 Dyrektor Departamentu Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą

1990 - 1991 Dyrektor Generalny Urząd Antymonopolowy

1989 - 1990 Dyrektor Departamentu Ministerstwo Finansów

1983 - 1989 Asystent Instytut Finansów

Inne pełnione funkcje:

1991 - 2000 Przewodniczący Rady Nadzorczej Elektrim S.A.

1993 - 1994 Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A.

1992 - 1994 Członek Rady Nadzorczej Fiat Auto Poland S.A.

Pan Ryszard Jacyno nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Ryszard Jacyno nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-06 Andrzej Młotek Prezes Zarządu Andrzej Młotek
2020-10-06 Ryszard Jacyno Wiceprezes Zarządu Ryszard Jacyno
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki