REKLAMA

UNIMOT S.A.: Udzielenie poręczeń związanych z umową dotyczącą rozbudowy terminala paliw w Szczecinie

2022-12-01 11:29
publikacja
2022-12-01 11:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-01
Skrócona nazwa emitenta
UNIMOT S.A.
Temat
Udzielenie poręczeń związanych z umową dotyczącą rozbudowy terminala paliw w Szczecinie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r., Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o zawarciu 1 grudnia 2022 r. umowy w przedmiocie udostępnienia nieruchomości i rozliczenia nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji w terminalu paliw w Szczecinie („Umowa”). Umowa została zawarta między PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku („PKN Orlen”) i Lotos Terminale S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach („Lotos Terminale”) przy udziale Emitenta i jego spółki w 100 proc. zależnej UNIMOT Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („UNIMOT Investments”) jako poręczycieli.

Emitent i UNIMOT Investments przystąpili do Umowy z uwagi na fakt, że Grupa Emitenta zamierza nabyć 100 proc. akcji Lotos Terminale, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r.

Emitent informuje, że na podstawie Umowy, Lotos Terminale udostępni nieruchomość stanowiącą część terminala paliw w Szczecinie, a PKN Orlen zapewni wybudowanie na rzecz Lotos Terminale infrastruktury terminala służącej do magazynowania i przeładunków morskich oleju napędowego i paliwa lotniczego oraz zwiększenia pojemności magazynowej terminala paliw w Szczecinie.

W ramach Umowy, Emitent i UNIMOT Investments udzielili solidarnego poręczenia zapłaty przez Lotos Terminale na rzecz PKN Orlen uzgodnionej w Umowie kwoty rozliczenia nakładów i należności ubocznych do maksymalnej kwoty 78 mln zł (łącznie) („Poręczenie”). Poręczenie wejdzie w życie pod warunkiem realizacji transakcji nabycia przez Grupę Emitenta 100 proc. akcji Lotos Terminale i będzie obowiązywało do 31 grudnia 2032 r.

Rozliczenie nakładów inwestycyjnych, o których mowa powyżej, zostało uwzględnione w szacowanym przez Emitenta łącznym zaangażowaniu w transakcję nabycia aktywów Lotos Terminale, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r. Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w ramach Grupy Emitenta nastąpi pod warunkiem nabycia akcji Lotos Terminale.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na wartość poręczenia udzielonego przez Emitenta i jego spółkę zależną oraz potencjalny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Emitenta w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-01 Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki