REKLAMA

ULTIMATE GAMES S.A.: Szacunkowe, wybrane dane finansowe za 2019 rok

2020-01-21 18:28
publikacja
2020-01-21 18:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-21
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Szacunkowe, wybrane dane finansowe za 2019 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w związku z powzięciem w dniu 21.01.2020 r. informacji o szacunkowych danych finansowych Spółki za 2019 r. tj. od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej komunikat w powyższym zakresie.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, szacunki wybranych danych finansowych Spółki za 2019 r. przedstawiają się następująco:

- Przychody całkowite: 8,81 mln zł;
- Przychody ze sprzedaży produktów: 7,20 mln zł;
- Zysk brutto: 5,11 mln zł;
- Zysk netto: 4,09 mln zł.

Na wzrost przychodów i zysku netto w analizowanym okresie wpływ miały m.in.:

1) rosnąca sprzedaż serii Ultimate Fishing Simulator na PC wraz z dodatkami DLC stymulowana poprzez liczne wyprzedaże na platformie Steam (głównie przeceny w okolicy 50% od ceny bazowej);
2) wydawnictwo nowych dodatków DLC do serii Ultimate Fishing Simulator na PC (Kariba Dam DLC, Greenland DLC);
3) wydanie gry Ultimate Fishing Simulator na urządzeniach VR;
4) wydanie gry Deadliest Catch: The Game na PC w formule wczesnego dostępu;
5) stabilna monetyzacja gier mobilnych tj. Ultimate Fishing Simulator oraz Professional Fishing;
6) skokowe poszerzenie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier (ponad 60 tytułów w 2019 r. versus kilkanaście w 2018 r.), w tym w szczególności na platformie Nintendo Switch, gdzie w omawianym okresie miało miejsce 38 premier w Nintendo E-shop (z czego najważniejsze to Thief Simulator, Car Mechanic Simulator 15, Hard West, Phantom Doctrine, Ultra Off Road Alaska);
7) dedykowane wyprzedaże gier Emitenta na platformie Steam tzw. Developer Sale;
8) większa ilość zleceń na wykonanie gier, czy też składowych gier (assetów) na rzecz podmiotów trzecich;
9) zbycie części praw do gier lub ich części (assetów) na rzecz podmiotów trzecich.

Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za 2019 r. Emitent ponadto wyjaśnia, że sprawozdanie finansowe Spółki będzie przedmiotem badania przez niezależnego biegłego rewidenta, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanych kwot. W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation) i podana do wiadomości publicznej ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany danych finansowych (m.in. wzrost przychodów ze sprzedaży produktów o ponad 88 %, wzrost zysku netto o ponad 103 %) względem okresu porównywalnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-21 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki